Google översättning:

I årsredovisningen finns, förutom balans- och resultaträkning, en redogörelse om väsentliga händelser under verksamhetsåret. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.

Årsredovisning 2017-2018
Årsredovisning 2016-2017.pdf
PDF_18x19 Årsredovisning 2015 – 2016.pdf
PDF_18x19 Årsredovisning 2014 – 2015.pdf
PDF_18x19 Årsredovisning 2013 – 2014.pdf
PDF_18x19 Årsredovisning 2012 – 2013.pdf
PDF_18x19 Årsredovisning 2011 – 2012.pdf
PDF_18x19 Årsredovisning 2010 – 2011.pdf
PDF_18x19 Årsredovisning 2009 – 2010.pdf
PDF_18x19 Årsredovisning 2008 – 2009.pdf

Du kan ladda ned stadgarna nedan eller så kan du besöka denna sida för en online version.

PDF_18x19 Stadgarna

 


Denna sida skapades 2015-01-09 av Styrelsen.
Denna sida uppdaterades senast 2018-12-20 av Jyrki Sahamies.