Google översättning:

På denna sida lägger vi upp de blanketter som ni kan komma att behöva när ni behöver kontakta föreningskontoret eller styrelsen. Sidan kommer att berikas med fler dokument allt eftersom behovet uppstår.

Lämna in blanketten i föreningskontoret efter att du har fyllt i den.

Ladda ned Beskrivning
PDF_18x19 Fullmakt Används vid sammankomster där du/ni vill att andra företräder er.
PDF_18x19 Ansökan om andrahandsuthyrning Används vid ansökan om andrahandsuthyrning av din lägenhet.
PDF_18x19 Begäran om tillstånd för renovering Används om du ska göra en omfattande renovering i lägenheten.
PDF_18x19 Underlag för uttag ur inre reparationsfond Används om du vill nyttja den inre reparationsfonden som gäller för din lägenhet.

Externa informationsdokument

Ladda ned Beskrivning
PDF_18x19 Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 Bra att ta del av när du ska renovera kök och badrum

Saknar du ett dokument?

Om det saknas ett dokument du behöver, är du välkommen att kontakta Styrelsen.


Denna sida skapades 2015-06-18 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2022-11-17 av Jyrki Sahamies.