Google översättning:

Förtroendeposter mandatperiod 2017-2018

Ordförande

Stefan Westerberg (ordforande@blakulla.net)

Vice ordförande

Momcilo Maric

Kassör

Torbjörn Jonsson  (kassor@blakulla.net)

Sekreterare

Lars-Olov Lundin (sekreterare@blakulla.net)

Ledamöter

Michael Frühling
Irini Kontorinis
Elizabeth Vujovic
Roya Khodabandeln
Sergei Vanderstedt
Jyrki Sahamies

Pär Markgren – HSBs ledamot

Övriga förtroendevalda

Revisor: Mikael Broberg
Revisor suppleant: Marianne Brandenburg


Denna sida skapades 2015-01-09 av Styrelsen.
Denna sida uppdaterades senast 2018-07-12 av Jyrki Sahamies.