Google översättning:

Förtroendeposter mandatperiod 2018-2019

Ordförande

Stefan Westerberg (ordforande@blakulla.net)

Vice ordförande

Momcilo Maric

Kassör

Olle Berglund (kassor@blakulla.net)

Sekreterare

Lars-Olov Lundin (sekreterare@blakulla.net)

Ledamöter

Michael Frühling

Elizabeth Vujovic

Roya Khodabandeln

Sergei Vanderstedt

Vivian Holmén-Notander

Jyrki Sahamies

Pär Markgren – HSBs ledamot

Övriga förtroendevalda

Revisor: Mikael Broberg


Denna sida skapades 2015-01-09 av Styrelsen.
Denna sida uppdaterades senast 2018-11-09 av Jyrki Sahamies.