Google översättning:

Förtroendeposter mandatperiod 2020-2021

Ordförande:

Stefan Westerberg (ordforande@blakulla.net)

Vice ordförande:

Michael Frühling

Kassör:

Jyrki Sahamies (kassor@blakulla.net)

Sekreterare:

Torbjörn Jonsson (sekreterare@blakulla.net)

Hemsida/hissblad:

Jyrki Sahamies (info@blakulla.net)

Ledamöter:

Sara Stemme

Olle Berglund

Elizabeth Vujovic

Kent Strömberg

Margareta Östergren

Pär Markgren – HSBs ledamot

Övriga förtroendevalda:

Revisor:

Göran Lööw

Valberedningen:

Ewa Jenninger (sammankallande) valberedningen@blakulla.net

Lars-Olov Lundin

Irini Mouratidou


Denna sida skapades 2015-01-09 av Bana Arefaine.
Denna sida uppdaterades senast 2020-11-19 av Jyrki Sahamies.