Google översättning:

Förtroendeposter mandatperiod 2019-2020

Ordförande

Stefan Westerberg (ordforande@blakulla.net)

Vice ordförande

Momcilo Maric

Kassör

Jyrki Sahamies (kassor@blakulla.net)

Sekreterare

Linda Ton (sekreterare@blakulla.net)

Ledamöter

Michael Frühling

Olle Berglund

Elizabeth Vujovic

Bana Arefaine

Pär Markgren – HSBs ledamot

Övriga förtroendevalda

Revisor:

Göran Lööw

Valberedningen:

Ewa Jenninger (sammankallande) valberedningen@blakulla.net

Staffan Meijer

Irini Mouratidou


Denna sida skapades 2015-01-09 av Bana Arefaine.
Denna sida uppdaterades senast 2020-09-14 av Jyrki Sahamies.