Google översättning:

Husen byggdes 1971-1973. Brf Blåkulla bildades 1983 och är därmed den äldsta bostadsrättsföreningen i Hagalund.

Frågor och svar

Hur många lägenheter finns totalt i föreningen?
441 lägenheter.

Hur många är hyresrätter?
25 st. Allt eftersom de blir lediga upplåts de som bostadsrätter och säljs på marknaden av föreningen.

Tar föreningen ut en överlåtelseavgift i samband med överlåtelse?
Ja, med 2,5 % av aktuellt prisbasbelopp vilken betalas av säljaren.

Ska överlåtelsesyn göras innan försäljning?
Innan försäljning av en lägenhet kan inledas ska en överlåtelsesyn ha gjorts av föreningens förvaltare eller fastighetsskötare. Det är säljarens skyldighet att se till att överlåtelsesynen har gjorts och eventuella åtgärder till följd av denna är vidtagna. Detta för att undvika att problem uppstår. Mäklare bör förvissa sig om att godkänd överlåtelsesyn är gjord innan annonsering sker.

Äger föreningen marken husen står på?
Ja.

Tar föreningen ut pantsättningsavgift vid överlåtelse?
Ja, med 1 % av aktuellt prisbasbelopp vilken betalas av köparen/pantsättaren.

Tar föreningen ut några andra avgifter vid ett ägarbyte?
Inte för närvarande.

Vart skickar jag pantbrevet och överlåtelseavtalet?
Det ska skickas direkt till HSB och ej till föreningen.
Adress: HSB Stockholm
FE 5409
838 77 FRÖSÖN

Accepterar föreningen juridiska personer som köpare?
Nej.

Accepteras delat ägandeskap, och med vilken %-sats?
Delat ägandeskap kan accepteras efter sedvanlig prövning. Delat ägandeskap är 50 % + 50 %, under förutsättning att båda ska bosätta sig permanent i lägenheten

Är föreningen medlem i HSB?
Ja.

Vad ingår i månadsavgiften?
I månadsavgiften ingår bland annat följande:

  • förvaltning
  • underhåll
  • drift och service av fastigheterna
  • hantering av hushållssopor
  • städning av trapphus
  • kostnader för vatten, värme
  • basutbud för kabel-tv
  • abonnemangsavgiften för elen (den fasta kostnaden). Boende betalar för den rörliga elkostnaden som förbrukas i bostaden

Finns det planer på att höja avgiften för de boende?
Den 1 januari 2024 höjs månadsavgifterna med 25 % samt hyran för garageplatser med 10 %. Läs mer här.

Ingår tilläggsförsäkring i avgiften?
Nej. Föreningen HAR INTE en gemensam tilläggsförsäkring för bostadsrätt för alla lägenheter. Detta tillägg måste tecknas av boende själv! Den träder in om det skulle inträffa skador på fastigheten som kan hänföras till lägenheten och som påverkar t.ex. ytskikten i lägenheten (som är lägenhetsinnehavarens ansvar).

Projekt
Information om pågående och kommande projekt finner du här.

Vilken bredbandsleverantör har föreningen?
Stockholms Stadsnät, STOSN. En engångsavgift på 1000 kronor debiteras för tillgång till bredband upp till 1000 Mb när köpare av bostadsrätt flyttar in. Fiber är kopplat till lägenheten. Läs mer om det här.

Vilka levererar tv-kanaler?
Tele2. Basutbud genom föreningens avtal. Fler kanaler kan köpas direkt via Tele2 på www.tele2.se.

Finns det garageplatser att hyra av föreningen?
Föreningen har garageplatser på två plan, undre och övre källarplanet. I det undre garaget finns tvätthall, mekarplats, tillgång till tryckluft och i mån av plats, möjlighet till däckförvaring för hyrd p-plats. Garageplatser hyrs ut via HSB, för närvarande ingen kötid. Det finns möjlighet att hyra en elplats för elbil. Läs mer om det här.

Finns tvättstuga?
Föreningen har 1 bokningsbar tvättstuga per uppgång med vardera 3 tvättmaskiner, 1 torktumlare och 1 torkskåp. Föreningen har också en grovtvättstuga. Läs mer om det här.

Finns förråd?
Ett källarförråd tillhör lägenheten. Inga extra förråd finns för närvarande.

Finns det någon samlingslokal eller andra faciliteter att hyra?
Föreningen har både en samlingslokal och en gästlägenhet. Lokalen har plats för ca 40 personer och gästlägenheten har 4 sovplatser.

Vad övrigt finns i föreningen?
Föreningen har ett gym som drivs av Motionsföreningen Blåkulla. Det finns också bastu, cykelhus på gården, cykelrum och barnvagnsförvaring.

Vem är ordförande i föreningen?
Föreningen har Årsstämma i oktober varje år. Därefter väljer den på stämman valda styrelsen en ordförande på det konstituerande mötet strax efter. Ordförande nås på ordforande@blakulla.net.

Tips vid sälj/köp
OBS Viktigt här att notera att säljare/köpare ansvarar att elmätaren avläses och att förbrukad el regleras på tillträdesdagen.

Fastighetsförvaltaren 
heter Lars Carlsson (HSB) och nås per e-post: Lars.Carlsson@hsb.se och telefon: 010-442 14 83


Denna sida skapades 2015-01-09 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2024-05-23 av Pirjo Suur-Askola.