Google översättning:

Husen byggdes 1971-1972. Brf Blåkulla bildades 1983 och är därmed den äldsta bostadsrättsföreningen i Hagalund.

Frågor och svar

Hur många lägenheter finns totalt i föreningen?

439 lägenheter.

Hur många är hyresrätter?

28 st. Allt eftersom de blir lediga upplåts de till bostadsrätter och säljs på marknaden av föreningen.

Tar föreningen ut en överlåtelseavgift i samband med överlåtelse?

Ja, med 2,5 % av aktuellt prisbasbelopp vilken betalas av säljaren.

Ska överlåtelsesyn göras innan försäljning?

Innan försäljning av en lägenhet kan inledas ska en överlåtelsesyn ha gjorts av föreningens förvaltare eller fastighetsskötare. Det är säljarens skyldighet att se till att överlåtelsesynen har gjorts och eventuella åtgärder till följd av denna är vidtagna. Detta för att undvika att problem uppstår. Mäklare bör förvissa sig om att godkänd överlåtelsesyn är gjord innan annonsering sker.

Äger föreningen marken husen står på?

Ja.

Tar föreningen ut pantsättningsavgift vid överlåtelse?

Ja, med 1 % av aktuellt prisbasbelopp vilken betalas av köparen/pantsättaren.

Tar föreningen ut några andra avgifter vid ett ägarbyte?

Inte för närvarande.

Vart skickar jag pantbrevet och överlåtelseavtalet?

Det ska skickas direkt till HSB och ej till föreningen.

Accepterar föreningen juridiska personer som köpare?

Nej.

Accepteras delat ägandeskap, och med vilken %-sats?

Delat ägandeskap kan accepteras efter sedvanlig prövning. Delat ägandeskap är 50 % + 50 %, under förutsättning att båda ska bosätta sig permanent i lägenheten

Är föreningen medlem i HSB?

Ja och ansökan om medlemskap skickas till HSB.

Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår bland annat följande:

  • förvaltning,
  • underhåll,
  • drift och service av fastigheterna,
  • hantering av hushållssopor,
  • städning av trapphus
  • kostnader för vatten, värme
  • basutbud för kabel-tv
  • abonnemangsavgiften för elen (den fasta kostnaden). Boende betalar endast för den rörliga elkostnaden som förbrukas i bostaden

Finns det planer på att höja avgiften för de boende?

Inte för närvarande.

Vad pågår för stora projekt i föreningen just nu?

2020 -2021 Hustaken Renovering av fastigheternas tak (ev med placering av solenergipaneler längre fram)
2020 -2023 Renovering av tappvattenrör (ej avlopp)
2020 -2021 Renovering av hissplan ÖK och UK (golv och väggar)
2020 -2021 Översyn av gårdsbjälklaget/utbyte av avrinningsbrunnarna på innergården

Tidigare genomförda större underhåll

2020 Led-belysning installerad i barnvagns- och cykelrum

2020 -2021 Bredda infarten vid port 46
2020 -2021 Åtgärda fallen mot samtliga portar på innergården

2020 -2021 Renovering av ramperna ÖK port 30 och 40

2020 -2021 Översyn och modernisering av samtliga hissar
2020 -2021 Renovering av långa källargången vån ÖK

2020 Nya brandsäkra dörrar till garaget

2020 Installation av nytt porttelefonsystem

2020 Renovering av grovtvättstugan

2020 Renovering av innergården inklusive lekplatsen

2018 Dränering av 40 huset 
2018 Installation av ladd stolpar
2015-2018 Renovering av fasad och balkonger
2014 -2016 Relining av tappvattenrör
2010 Renovering av golv, tak och belysning i garaget
2006 Byte av samtliga fönster till 3 glas
1990 Renovering, förnyelse av hissar

Vilken bredbandsleverantör har föreningen?

Stockholms Stadsnät, STOSN. En engångsavgift på 750 kronor debiteras för tillgång till bredband upp till 1000 Mb när köpare av bostadsrätt flyttar in. Läs mer om det här.

Vilka levererar tv-kanaler?

ComHem. Basutbud genom föreningens avtal. Fler kanaler kan köpas direkt via ComHem på www.comhem.se.

Finns det garageplatser att hyra av föreningen?

Föreningen har garageplatser på två plan, undre och övre källarplanet. I det undre garaget finns två tvätthallar, mekarplats, tillgång till tryckluft och i mån av plats, möjlighet till däckförvaring för hyrd p-plats. Däcksförvaring debiteras med 300 kronor per år. Garageplatser hyrs ut via HSB, för närvarande ingen kötid. Läs mer om det här.

Finns tvättstuga?

Föreningen har 1 bokningsbar tvättstuga per uppgång med vardera 3 tvättmaskiner, 1 torktumlare och 1 torkskåp. Föreningen har också en grovtvättstuga. Läs mer om det här.

Finns det någon samlingslokal eller andra faciliteter att hyra?

Föreningen har både en samlingslokal och en gästlägenhet. Lokalen har plats för ca 40 personer och gästlägenheten har 4 sovplatser.

Vad övrigt finns i föreningen?

Föreningen har ett gym som drivs av Motionsföreningen Blåkulla. Det finns också bastu, cykelrum, enskilda ”cykelgarage” och barnvagnsförvaring.

Vem är ordförande i föreningen?

Föreningen har Årsstämma i oktober varje år. Därefter väljer den på stämman valda styrelsen en ordförande på det konstituerande mötet strax efter. Ordförande nås på ordforande@blakulla.net.

Tips vid sälj/köp

OBS Viktigt här att notera att säljare/köpare ansvarar att elmätaren avläses och att förbrukad el regleras på tillträdesdagen.

Fastighetsskötaren

HSB


Denna sida skapades 2015-01-09 av Pirjo Suur-Askola.
Denna sida uppdaterades senast 2021-11-23 av Jyrki Sahamies.