Google översättning:

Hushållssopor och matavfall

Använd vår avfalls- återvinningsstation för att slänga hushållssopor och matavfall.

Hur slänger man sopor i den nya stationen?

 1. Tryck på knappen START.
 2. Placera din magnetbricka/tagg på fönstret (på markerad plats).
 3. Luckan låses upp. Nu kan du öppna luckan och slänga i soppåsen och stänga luckan igen.

Luckan låses automatiskt efter stängning.

Släng i matavfallspåsarna

Ni ska slänga matavfallet i de papperspåsar som är ämnade för detta. Har du inga sådana påsar? Papperspåsar kan hämtas i rummet för el-avfall vid port 42 på UK planet.

Matavfallspåsar

Om du inte har matavfallspåsarna men vill ändå slänga avfallet, gör det då bland hushållssopor. Föreningen kommer att få påfyllning av påsar från Solna Stad när det behövs fler.

Vad händer om jag slänger matavfall i fel påse?

Släng inte matavfallet i en annan påse än den avsedda i kärlet för matavfall! Detta leder till en saneringskostnad av behållaren. Denna kostnad betalar föreningen (vi medlemmar) för.

Exempel på matavfall

 • Grönsaksblast
 • Fruktskal
 • Matrester
 • Äggskal
 • Snittblommor
 • Hushållspapper
 • Kött-, fågel- och fiskrens
 • Kaffesump och tepåsar

Var ligger den nya avfallsstationen nu igen?

Nya sopstationen

Grovsopor

 

I vår avfalls- och återvinningsstation kan du slänga följande grovavfall:

 • Papper och tidningar
 • Glas, färgade och ofärgade
 • Plast
 • Pappersförpackningar
 • Metall

Vid port 42 på våning UK har gamla soprummet fräschats upp och fungerar som soprum för:

 • Batterier
 • Lampor och lysrör
 • Mindre elektroniska apparater

Allas tag har access till detta rum, här kan du även hämta papperspåsar till matavfall!

”Återvinningshylla”

I varje tvättstuga finns det en liten hylla. På dessa får du gärna placera böcker du vill kassera, så kan dina grannar ta dem eller bara läsa dem medan de tvättar.

 Miljöfarliga sopor

Det är inte tillåtet att ställa ner bilbatterier, bildäck, hushållsel  och vitvaror bland grovsoporna. Dessa ska alltid fraktas till återvinningscentral eller miljöstationer av dig som privatperson. Detta gäller även målarfärg, lacknafta, oljor, sprayer och liknande. Dessa är mycket brandfarliga och miljöfarliga. Om föreningen måste ta hand om detta debiteras höga avgifter som kommer att återföras på boendekostnaden för alla boende. När du får nya vitvaror installerade är installatören skyldig att ta med sig dina gamla vitvaror.

Byggavfall

Vid renovering/ombyggnad räknas inte material, skåp, byggavfall och så vidare som grovsopor, utan måste fraktas bort av dig själv. planerar du renovering med byggavfall som följd ber vi dig kontakta fastighetskontoret för råd om hur du bäst avlägsnar ditt byggavfall.

På återvinningscentral Kvarnkullen kan boende i Solna lämna sina grovsopor utan kostnad. Kvarnkullens återvinningscentral ligger på Enköpingsvägen 129 och infart kan endast ske från norra sidan på E18.

Är du osäker på hur du ska sortera?

Läs mer på www.soren.nu.

Läs mer om sophantering

Du kan läsa mer på Solna stads hemsida.


Denna sida skapades 2015-01-16 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2022-11-17 av Jyrki Sahamies.