Google översättning:

Medlemmarna i Valberedningen har som uppgift att ta fram förslag till styrelseledamöter, revisor, suppleanter och ev. andra förtroendeuppdrag. Föreningsstämman beslutar vilka som ska väljas.

Medlemmar 2023-2024

Valberedningen:

Lars-Olov Lundin (sammankallande)

Helen Stockfelt

Monica Thelestam

valberedningen@blakulla.net


Denna sida skapades 2015-01-09 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2024-05-23 av Pirjo Suur-Askola.