Google översättning:

Medlemmarna i Valberedningen har som uppgift att ta fram förslag till styrelseledamöter, revisor, suppleanter och ev. andra förtroendeuppdrag. Föreningsstämman beslutar vilka som ska väljas.

Medlemmar 2021-2022

Valberedningen:

Lars-Olov Lundin (sammankallande)

Ewa Jenninger

Irini Mouratidou

valberedningen@blakulla.net


Denna sida skapades 2015-01-09 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2022-11-17 av Jyrki Sahamies.