Google översättning:

Medlemmarna i Valberedningen har som uppgift att ta fram förslag till styrelseledamöter, revisor, suppleanter och ev. andra förtroendeuppdrag. Föreningsstämman beslutar vilka som ska väljas.

Medlemmar 2019-2020

Valberedningen:

Ewa Jenninger (sammankallande)

Staffan Meijer

Irini Mouratidou

valberedningen@blakulla.net


Denna sida skapades 2015-01-09 av Bana Arefaine.
Denna sida uppdaterades senast 2020-09-14 av Jyrki Sahamies.