Google översättning:

Medlemmarna i Valberedningen har som uppgift att ta fram förslag till styrelseledamöter, revisor, suppleanter och ev. andra förtroendeuppdrag. Föreningsstämman beslutar vilka som ska väljas.

Medlemmar 2017-2018

Ewa Jenninger – sammankallande
Bengt Jonsson
Staffan Meijer


Denna sida skapades 2015-01-09 av Styrelsen.
Denna sida uppdaterades senast 2017-10-31 av Jyrki Sahamies.