Google översättning:

Pågående projekt:

2020 – 2023 Renovering av tappvattenrör (ej avlopp)

Mer info om Tappvattensprojektet kan du ladda ned HÄR.

Genomförda projekt:

2020 -2021 Hustaken Renovering av fastigheternas tak (ev. med placering av solenergipaneler längre fram)
2020 -2021 Översyn av gårdsbjälklaget/utbyte av avrinningsbrunnarna på innergården
2020 -2021 Renovering av hissplan ÖK och UK (golv och väggar)
2020 -2021 Bredda infarten vid port 46
2020 -2021 Åtgärda fallen mot samtliga portar på innergården
2020 -2021 Renovering av ramperna ÖK port 30 och 40
2020 -2021 Översyn och modernisering av samtliga hissar
2020 -2021 Renovering av långa källargången vån ÖK
2020 LED-belysning installerad i barnvagns- och cykelrum
2020 Nya brandsäkra dörrar till garaget
2020 Installation av nytt porttelefonsystem
2020 Renovering av grovtvättstugan
2020 Renovering av innergården inklusive lekplatsen
2018 Dränering av 40 huset 
2018 Installation av laddstolpar
2015-2018 Renovering av fasad och balkonger
2014 -2016 Relining av tappvattenrör
2010 Renovering av golv, tak och belysning i garaget
2006 Byte av samtliga fönster till 3 glas
1990 Renovering, förnyelse av hissar


Denna sida skapades 2015-01-18 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2023-02-21 av Pirjo Suur-Askola.