Google översättning:

För den som själv vill skriva ut hissbladet och spara informationen finns länken här nedan. För att kunna öppna de nedladdade filerna, behöver du ett program som kallas för Adobe Reader. Programmet är kostnadsfritt och är ett vanligt förekommande program på alla datorer.

2024

Ladda ned Hissblad v 20, 2024-05-13 / En ny tidsplan per port för utbytet av hissarna.

Ladda ned Hissblad v 17, 2024-04-25 / Slutfasen av reliningen av avloppsrör / Visa hänsyn till dina grannar på helgdagar / Installering av solpaneler är i gång.

Ladda ned Hissblad v 13, 2024-03-27 / Garagestädning / Invigning av ett nytt system för värmeåtervinning / 16 nya hissar på gång / Hjärtstartare finns nu på plats / Solceller på gång.

Ladda ned Hissblad v 7 2024-02-13 / Om hissar, värmeåtervinning, solceller, fibernät och att kasta fimpar och skräp från balkongen.

Ladda ned Hissblad v 3 2024-01-19 / Installationen av det nya fibernätet till lägenheter, sista chansen!!

2023

Ladda ned Hissblad v 51 2023-12-21 / Tidsplanen för utbytet av hissarna / Avfallskärl vid mekplatsen för emballage och julklappspapper

Ladda ned Hissblad v 48 2023-11-27 / Uppdatering av kontaktlistan för källarförråden / Höjning av årsavgifterna från 2024-01-01 / Kolla era brandvarnare!

Ladda ned Hissblad v 44 2023-10-30 / Om Föreningsstämman / Installationen av det nya fibernätet.

Ladda ned Hissblad v 41 2023-10-09 / Årsredovisningar på föreningsexpeditionen / Ett system för återvinning av värme från spillvattnet / Påminnelsen om garage-städning / Information om fiberinstallation.

Ladda ned Hissblad v 35  2023-08-28 / Ny fastighetsskötare / Garagestädningen närmar sig / Föreningsstämma hålls den 26 oktober / Dags att uppdatera föreningens stadgar.

Ladda ned Hissblad v 25  / Information om nya hissar / Solceller / Förbättring av energianvändningen / Grillning / Källarförråden / Info om expeditionens öppettider under sommaren.

Ladda ned Hissblad v 22  / Om ordningsregler / Hantering av avfall / Tappvattenprojektet tar semester.

Ladda ned Hissblad v 17  / Om sopstationer / Obligatorisk ventilationskontroll pågår / Om brandsäkerheten / Viktigt att närvara när besiktning sker i din lägenhet ang. de nya tappvattenledningarna!

Ladda ned Hissblad v 12 / Information om elförbrukning och elprisstöd. 

Ladda ned Hissblad v 6 / Ny fastighetsskötare / Uppgifter om er elförbrukning kommer under mars månad / Trygghetsskapande insatser i Hagalund / Tappvattenprojektet fortsätter enligt planering. 

Ladda ned Hissblad v 2 / God fortsättning på 2023! / Projekt under året / Försening av elkostnaderna för 2022 / Avboka tvättider ni inte kommer att använda / En ny fastighetsskötare har börjat hos oss.

2022

Ladda ned Hissblad v 51 / Två sopcontainrar i undre garaget för emballage och julpapper / Om brandrisken / Expeditionens öppettider / God Jul och Gott Nytt År!

Ladda ned Hissblad v 49  / Justering av årsavgifterna och garagehyrorna / Om andrahandsuthyrning / Laddning av elfordon / Väggfasta stolar i entréerna.

Ladda ned Hissblad v. 44  Välbesökt föreningsstämma. / Tätningsarbetena på innergården slutförda. / Storstädning av garaget måndagen den 7 november kl. 09:00-16:00.

Ladda ned Hissblad v. 37   Årsstämma torsdagen den 27 oktober. /  Tappvattenprojektet pågår i 40-huset. / Arbete på innergården. / Garagestädning den 7 november.

Ladda ned Hissblad v. 28  Höjd debitering av elen: 2,50 kr per kWh för att täcka de faktiska elkostnaderna.  /Det har förekommit igen att man kastat ner föremål vilket hamnat på marklägenheters uteplatser!

Ladda ned Hissblad v 24  Entreprenören NVVS inleder nu inventeringsmötena. Deras platskontor ligger på Hagalundsg. 30 ÖK, vid sidan av föreningens expedition och kontor. / Expeditionen är sommarstängd under tiden 23 juni – 29 juli. / Glad sommar!! 

Ladda ned Hissblad v 21  Nordisk VVS-Teknik AB och styrelsen har undertecknat kontraktet om Tappvattenprojektet / Tack vare ett smidigare sätt att dra vattenledningar blir det mycket mindre ingrepp i köken mm. / Viktig varning för boende om falska poliser som vill göra besök i lägenheter!

Ladda ned Hissblad v 18  Tappvattenprojektets kontrakt nästan klart, Info om cyklar och gymmet, Ett nytt pingisbord 

Ladda ned Hissblad v 12  Info om Skyddsrummen, Störningar, Tappvattenprojektet, Radonkontroll, Garagestädning

Ladda ned Hissblad v 09  Information om tappvattenprojektet, Angående inbetalningar till föreningen

Ladda ned Hissblad v 06  Ett nytt digitalt kösystem för fördelning av p-platser och p-platser med bur

Ladda ned Hissblad v4 Lämna in samtyckesformuläret nu!

2021

Ladda ned Hissblad v51 Samtyckesformulär, sopor, öppettider under jul.

Ladda ned Hissblad v49 2021 Lokal uthyres

Ladda ned Hissblad v48 2021 Dammsugaren har anlänt, cafékväll, bygglov, trädgårdsgrupp

Ladda ned Hissblad v44 2021 Årsstämman, slänga saker från balkong, brandsäkerhet, dammsugare till mekplatsen

Ladda ned Hissblad v41 2021 Hyresgästinformation, Årsstämman hålls 28 oktober, Årsredovisning, Radonmätning, Garagesträdning, extrastämma

Ladda ned hissblad v40 2021 Styrelsen vill påminna om extra stämman

Ladda ned Hissblad v34 2021 Motioner till årsstämman,  Gästlägenheten, utbyte av tappvattenrör

Ladda ned Hissblad v29 2021 Hissarna, solceller, tips vid värmebölja

Ladda ned Hissblad v25 Sommarhäng på Hagalunds torg, expeditionen stängd under semesterperioden, takrenoveringen fortsätter

Ladda ned Hissblad v22 Studentlägenheten blir ledig, grillsäsong, balkonger & uteplatser

Ladda ned Hissblad v17 Matavfall, bevattning av växter på balkongen, målning av tvättstugor, Rensning av förråd, uppfräschning av hisshallar ÖK & UK

Ladda ned Hissblad v17 Städning av garaget, paraboler på taket, målning av tvättstugor, rensning av barnvagns- och cykelförråd

Ladda ned Hissblad v16 Städning av garaget, inbrott i förråd, rasta husdjur

Ladda ned Hissblad v12 Tryggare boende

Ladda ned Hissblad v10 Paraboler, sopning av garaget, ordningsregler

Ladda ned Hissblad v5 Föreningslokalen, innergården, utbyte av tappvattenledningar i alla lägenheter

Ladda ned Hissblad v3 God fortsättning, hissblad, källarförråd, skärskildservice hissar, belysning på innergården

2020

Ladda ned Hissblad v52 Långa gångarna ÖK, fördjupad service av hissarna, kontorslokaler, vån 14, föreningsexpeditionens öppettider, sopor under jul och ny års helgerna, GOD JUL & Gott Nytt År

Ladda ned Hissblad v49 Brandvarnare, avta om snöröjning, vindslokaler, långa gångarna våning ÖK, hissarna

Ladda ned Hissblad v48 Nya styrelsen, uthyrning i andrahand

Ladda ned Hissblad v46 Föremål i hisshall, trapphus och trappor, de nya garagekontrakten

Ladda ned Hissblad v44 Kort rapport från Årsstämman 22 oktober 2020

Ladda ned Hissblad v43 Hämta ditt tryckta ex av Årsredovisningen 2019-2020, råd och rekommendationer inför stämman

Ladda ned hissblad v42 Uppfräschning av våning ÖK i 30 & 40 huset

Ladda ned Hissblad v40 Årsstämman – nytt datum

Ladda ned Hissblad v39 Det händer på gården, sopnedkast, årsstämma,     bevakningsbolag

Ladda ned Hissblad v37 Uppgradering av tv-systemet

Ladda ned Hissblad v36 ComHem blir helt digitalt, Styrelsens löpande arbete

Ladda ned Hissblad v34 Intresserad av att jobba i styrelsen?

Ladda ned Hissblad v31 Byte av tv-leverantör

Ladda ned Hissblad v29 Renovering av tappvattensystem, Motioner till Årsstämman i höst, byte av tv-leverantör

Ladda ned Hissblad v24 Grillarna installeras, gårdsdag & cykelrensning, byte av teve leverantör, påminnelse om rökning på balkonger, felanmälningar

Ladda ned Hissblad v23 Avgift för parkeringsbot vid sopstation, gårdsdag, ny tv leverantör, rensning av cykelförråd, påminnelse om rökning på balkonger. Uppdaterad 3/6 2020

Ladda ned Hissblad v21 Rökning på balkong, byte av tv leverantör, rensning av cykelförråd, uppfräschning av gymmet

Ladda ned Hissblad v19 Grovtvättstugan målas, felanmälningar, bekämpa skadedjur, Valberedningen söker kandidater till styrelsen 

Ladda ned Hissblad v17 Sopning av garaget, grovtvättstugan, rensning av barnvagnsrummen, föreningskontret flyttar

Ladda ned Hissblad v14 Information om Föreningskontoret & expedition, parkeringsplatser för elbilar

Ladda ned Hissblad v 12 Information från Folkhälsomyndigheten om coronaviruset & covid-19


Denna sida skapades 2015-01-07 av Michael Fruhling.
Denna sida uppdaterades senast 2024-05-23 av Pirjo Suur-Askola.