Google översättning:

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före oktober månads utgång. Under stämman väljs styrelse, årsredovisningen behandlas och man beslutar om de motioner som medlemmar har lämnat in.’

Motionerna ska lämnas in senast sista augusti, för att kunna behandlas och beslutas om vid föreningsstämman. Naturligtvis kan andra frågor tas upp även om stämman inte fattar ett beslut om dessa.

Här nedan kan du ladda ner protokoll från föreningsstämman. Alla protokoll är i PDF-format.

2023

NamnInnehåll
Årsstämmans protokoll2023-10-26 Protokoll från ordinarie årsstämma

2022

NamnInnehåll
Årsstämmans protokoll2022-10-27 Protokoll från ordinarie årsstämma

2021

 NamnInnehåll
Årsstämmans protokoll 2021-10-28 | Protokoll från ordinarie årsstämma
PDF_18x19Extra stämmans protokoll,
kallelse och dagordning
2021-10-07 | Protokoll från extra stämman

2020

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll2020-12-17 | Protokoll från ordinarie årsstämma

2019

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll2019-10-24 | Protokoll från ordinarie årsstämma

2018

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll och
Årsredovisning 2018
2018-10-25 | Protokoll & Årsredovisning från ordinarie årsstämma

2017

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll2017-10-26 | Protokoll från ordinarie årsstämma
PDF_18x19Extra FS Protokoll2017-09-28 | Protokoll från extra föreningsstämma

2016

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll2016-10-26 | Protokoll från ordinarie årsstämma

2015

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll2015-10-26 | Protokoll från ordinarie årsstämma
PDF_18x19Extra FS Protokoll2015-04-21 | Protokoll från extra föreningsstämma

2014

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll2014-10-21 | Protokoll från ordinarie årsstämma
PDF_18x19FS Bilaga2014-10-21 | Bilaga till ordinarie årsstämman – tilläggsyrkanden

2013

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll2013-10-22 | Protokoll från ordinarie årsstämma

2012

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll2012-10-23 | Protokoll från ordinarie årsstämma

2011

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll2011-10-25 | Protokoll från ordinarie årsstämma
PDF_18x19FS Bilaga2011-10-25 | Bilaga till ordinarie årsstämma
PDF_18x19Extra FS Protokoll2011-05-25 | Protokoll från extra föreningsstämma

2010

 NamnInnehåll
PDF_18x19FS Protokoll Avbruten2010-10-18 | Protokoll från avbruten ordinarie årsstämma
PDF_18x19FS Protokoll Återupptagen2010-11-22 | Protokoll från återupptagen ordinarie årsstämma
PDF_18x19Extra FS Protokoll2010-02-04 | Protokoll från extra föreningsstämma
PDF_18x19Extra FS Bilagor2010-02-04 | Bilagor till extra föreningsstämma
PDF_18x19Extra FS Motioner2010-02-04 | Motioner till extra föreningsstämman

Denna sida skapades 2015-03-18 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2024-05-23 av Pirjo Suur-Askola.