Google översättning:

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före oktober månads utgång. Under stämman väljs styrelse, årsredovisningen behandlas och man beslutar om de motioner som medlemmar har lämnat in.’

Motionerna ska lämnas in senast sista augusti, för att kunna behandlas och beslutas om vid föreningsstämman. Naturligtvis kan andra frågor tas upp även om stämman inte fattar ett beslut om dessa.

Här nedan kan du ladda ner protokoll från föreningsstämman.

2020

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll 2020-12-17 | Protokoll från ordinarie årsstämma

2019

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll 2019-10-24 | Protokoll från ordinarie årsstämma

2018

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll och Årsredovisning 2018 2018-10-25 | Protokoll & Årsredovisning från ordinarie årsstämma

2017

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll 2017-10-26 | Protokoll från ordinarie årsstämma
PDF_18x19 Extra FS Protokoll 2017-09-28 | Protokoll från extra föreningsstämma

2016

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll 2016-10-26 | Protokoll från ordinarie årsstämma

2015

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll 2015-10-26 | Protokoll från ordinarie årsstämma
PDF_18x19 Extra FS Protokoll 2015-04-21 | Protokoll från extra föreningsstämma

2014

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll 2014-10-21 | Protokoll från ordinarie årsstämma
PDF_18x19 FS Bilaga 2014-10-21 | Bilaga till ordinarie årsstämman – tilläggsyrkanden

2013

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll 2013-10-22 | Protokoll från ordinarie årsstämma

2012

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll 2012-10-23 | Protokoll från ordinarie årsstämma

2011

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll 2011-10-25 | Protokoll från ordinarie årsstämma
PDF_18x19 FS Bilaga 2011-10-25 | Bilaga till ordinarie årsstämma
PDF_18x19 Extra FS Protokoll 2011-05-25 | Protokoll från extra föreningsstämma

2010

Namn Innehåll
PDF_18x19 FS Protokoll Avbruten 2010-10-18 | Protokoll från avbruten ordinarie årsstämma
PDF_18x19 FS Protokoll Återupptagen 2010-11-22 | Protokoll från återupptagen ordinarie årsstämma
PDF_18x19 Extra FS Protokoll 2010-02-04 | Protokoll från extra föreningsstämma
PDF_18x19 Extra FS Bilagor 2010-02-04 | Bilagor till extra föreningsstämma
PDF_18x19 Extra FS Motioner 2010-02-04 | Motioner till extra föreningsstämman


Denna sida skapades 2015-03-18 av Bana Arefaine.
Denna sida uppdaterades senast 2020-12-17 av Jyrki Sahamies.