Google översättning:

Angående utbytet av tappvattenledningarna behöver föreningen få in alla ifyllda formulär för att undvika onödiga förseningar i projektet. Ett mindre antal medlemmar har ännu inte lämnat in sina svar. Det kan innebära ökade kostnader för hela föreningen och därmed också för alla medlemmar/boende. Vi vill så fort som möjligt komma till rätta med de problem […]


Skrevs 2022-01-26 kl 02:18 av Pirjo Suur-Askola.

Styrelsen önskar alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År! För att det ska bli så, var försiktig med levande ljus under helgerna och följ myndigheternas råd, restriktioner och föreskrifter så att smittspridningen av corona-viruset begränsas så långt möjligt! Föreningsexpeditionens öppettider under jul och nyår Föreningsexpeditionen har öppet normalt både måndagen den 27 […]


Skrevs 2021-12-22 kl 18:44 av Pirjo Suur-Askola.

Under de kommande helgerna är det viktigt att alla ser till att slänga sopor och annat avfall på rätt sätt och på rätt ställe. För att underlätta detta, och undvika att det blir stopp eller problem med nedkasten på avfallsstationen på gården, kommer det att finnas särskilt utplacerade sopcontainrar i undre garaget vid infarten (40-huset) […]


Skrevs kl 18:31 av Pirjo Suur-Askola.

Arbetet med förberedelser för att kunna byta ut alla tappvattenrör (varm- och kallvattnet) i våra två hus fortskrider för fullt. Det är ju angeläget att arbetet med nya tappvattenledningar kommer igång som planerat för att inte dra ut på själva arbetsprocessen och förlänga de problem med kostsamma läckage och annat som förekommer (t.ex. relining som […]


Skrevs 2021-12-19 kl 17:34 av Pirjo Suur-Askola.

Protokollet finns nu att läsa och hittas under Om föreningen – Föreningsstämma och protokoll.


Skrevs kl 12:12 av Jyrki Sahamies.

P g a ökad smittspridning av covid-19 och nya rekommendationer måste vi tyvärr ställa in den planerade cafékvällen torsdagen 9. december kl. 17:00-19:00. Vi återkommer efter nyår när läget förhoppningsvis har förbättrats.


Skrevs 2021-12-06 kl 20:54 av Pirjo Suur-Askola.

En av Brf Blåkullas större lokaler i föreningens undre garage finns nu ledig att hyra, i första hand till en medlem i föreningen. Lokalen är på 73 kvm och består av två delar, en yttre del på 53 kvm och en inre del på 20 kvm. Lokalen hyrs ut i befintligt skick, se bilderna.  Hyran […]


Skrevs 2021-12-02 kl 20:49 av Jyrki Sahamies.

Styrelsen vill gärna bjuda in de boende som har ett trädgårdsintresse att starta upp en Trädgårdsgrupp. Målet med gruppen är att ge dem med trädgårdsintresse en möjlighet att delta i planeringen samt utförandet av trädgårdsskötsel. Samtidigt presenteras den i styrelsen som kommer att ansvara för gården under kommande mandatperiod.De som vill delta är varmt välkomna […]


Skrevs 2021-12-01 kl 15:18 av Pirjo Suur-Askola.

Den nya dammsugaren har kommit och är installerad i nedre garaget, så nu kan allas bilar bli rena och fina!


Skrevs 2021-11-25 kl 19:21 av Jyrki Sahamies.

Vattnet i 40 huset kommer stängas av tisdagen den 23 november 2021. Kallvattnet 08.00-11.00 och varmvattnet 08.00-16.00. Vänligen observera att om strul uppstår kan avstängningstiden på vattnet komma att förlängas.


Skrevs 2021-11-19 kl 09:39 av Jyrki Sahamies.