Google översättning:

I förra veckan (v. 48) informerade styrelsen om att provtagning av dricksvattnet skulle göras i fem olika lägenheter i 40-huset. Denna provtagning gjordes onsdagen den 25 november 2020 av såväl kall- som varmvattnet i fem olika lägenheter i alla fyra uppgångar i 40-huset.  Sammanlagt togs 10 vattenprov, varav 2 i den lägenhet som vid en […]


Skrevs 2020-12-01 kl 15:54 av Jyrki Sahamies.

Alla skall ha en brandvarnare i sitt hem och varje kvartal kolla att den fungerar. 1 december är brandvarnarens dag, en mycket bra dag att kolla så att den fungerar inför julsäsongen, en säsong med tända ljus etc. så man njuta av denna tid tryggt. Genom att logga in på https://aktivmotbrand.msb.se/ har du möjlighet att skriva […]


Skrevs 2020-11-29 kl 15:49 av Jyrki Sahamies.

OBS Gäller inte portarna 30, 32, 34 eller 36! Under årens lopp har föreningen då och då tagit vattenprover för att kolla att vattnet i lägenheterna är som det ska vara i våra bostäder. Inga av dessa tidigare provtagningar har visat på problem med vattenkvaliteten. I oktober 2020 togs vattenprov samtidigt i två olika lägenheter […]


Skrevs 2020-11-26 kl 06:49 av Jyrki Sahamies.

Reglerna för andrahandsuthyrning finns sedan länge på föreningens hemsida, under fliken För boende/andrahandsuthyrning. Styrelsen måste ge sitt tillstånd för eventuell andrahandsuthyrning. Ansökningsblanketten finns också på hemsidan, och måste fyllas i noggrant samt i god tid (minst 6 veckor innan) sändas till: service.stockholm@hsb.se HSB kontrollerar den ifyllda blanketten, registrerar ärendet och sänder det vidare till styrelsen, […]


Skrevs 2020-11-19 kl 21:25 av Jyrki Sahamies.

Styrelsen vill påminna alla att vi inte får förvara eller ställa föremål i hisshallen. Alla hisshallar, trapphus och trappor är utrymningsvägar för de boende. Detta innebär att det skall vara tryggt att ta sig ut via dessa vid nödsituationer. För att dessa skall vara trygga får inga föremål förvaras i dessa utrymmen. Detta då vissa […]


Skrevs 2020-11-15 kl 08:51 av Jyrki Sahamies.

Alla som har parkeringsplats sen tidigare i föreningens garage har nyligen direkt i brevlådan erhållit dels uppsägning av det nuvarande hyresavtalet, dels det nya hyresavtalet. Det är viktigt att du som har garageplats och vill behålla denna i tid undertecknar och skickar in det nya hyresavtalet, som styrelsen har fattat beslut om. Det nya avtalet har […]


Skrevs 2020-11-03 kl 16:40 av Jyrki Sahamies.

Smittspridningen av covid-19 ökar igen och Folkhälsomyndigheten skärpte den 29 oktober de allmänna råden i bl.a. Stockholms län. Detta innebär att HSB återgår till skärpta interna rekommendationer vilket innebär bl.a. Möten ska ske digitalt. Inplanerade fysiska möten får skjutas på framtiden eller ordnas digitalt. Fysiska möten får endast ske i undantagsfall.  Från och med måndagen […]


Skrevs 2020-11-02 kl 12:29 av Jyrki Sahamies.

Styrelsen jobbar kontinuerligt med Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) i samråd med företaget Brandsäkra. Brandsäkra har gått igenom fastigheten och åtgärdat eventuella brister. Brandsäkra har delat med sig av bra informationsmaterial för att underlätta för de boende att kunna bidra till att förebygga brand och därmed också till en säkrare och tryggare boendemiljö. HÄR kan du […]


Skrevs 2020-10-21 kl 11:22 av Jyrki Sahamies.

BRF BLÅKULLAS FÖRENINGSSTÄMMA HÅLLS TORSDAGEN DEN 22 OKTOBER 2020 KL. 19:00 I RESTAURANG INDUSTRIVÄGEN 1. Du som är medlem kan avhämta ditt tryckta exemplar av styrelsens Årsredovisning 2019 – 2020 (med finns också kallelsen, dagordning, valberedningens rapport, motioner, m m) på föreningsexpeditionen de dagar och tider som anges nedan. Du behöver uppge ditt efternamn och […]


Skrevs 2020-10-14 kl 08:10 av Jyrki Sahamies.

Uppgraderingen beräknas bli klar 30 oktober 2020. Grundutbud på TV genom föreningens kabel-tv-nät Föreningen har ett avtal med ComHem som ger alla medlemmar ett digitalt grundutbud på tv. Grundutbudet kan ses i alla antennuttag utan att man behöver någon digital-tv-box (förutsätter att tv:n har en inbyggd dekoder vilket majoriteten av alla tv-apparater har från 2008 […]


Skrevs 2020-10-08 kl 18:35 av Jyrki Sahamies.