Google översättning:

Det är förbjudet att passera avspärrningarna under uppfräschningen. Detta innebär att lekplatsen inte kan användas samt att grillning inte går innan innergården är klar.


Skrevs 2019-06-24 kl 19:24 av Jyrki Sahamies.

Om du vill återvinna något men behållaren för detta är full, skall INTE det du vill återvinna ställas på backen bredvid behållaren. Detta tas inte med av dem som tömmer behållaren, utan i dessa fall skall det du vill återvinna slängas i blandsoporna!


Skrevs 2019-06-18 kl 08:53 av Jyrki Sahamies.

Projektet med innergården lite försenat, för uppdaterad tidsplan besök: https://www.blakulla.net/projekt/innergarden/


Skrevs 2019-06-10 kl 12:41 av Jyrki Sahamies.

Problemet är att reliningen som HWQ utförde släpper i rören, speciellt verkar det vara på varmvatten sidan som är drabbad. Detta täpper till avstängningsventiler och blandare. Det verkar även vara så att det har börjat att täppa till VVC på något ställe. Det innebär att det tar lång tid att få varmvattnet. Förvaltaren har lämnat […]


Skrevs 2019-06-02 kl 20:04 av Jyrki Sahamies.

DET HAR SKETT FALL AV MISSKÖTSEL AV FÖRENINGSLOKALEN. OM LOKALEN OBEHÖRIGT HYRS UT ELLER MISSKÖTS KOMMER RÄTTEN FÖR ATT HYRA LOKALEN  FÖR DEN SOM HYRT LOKALEN TAS BORT! 


Skrevs 2019-05-26 kl 11:27 av Jyrki Sahamies.

De nyrenoverade vindslokalerna är klara och kan hyras från 1 juni 2019. Dessa hyrs ut till kommersiell verksamhet för företag. Intresseanmälningar kan skickas in till styrelsen senast 7 juni 2019.


Skrevs kl 11:21 av Jyrki Sahamies.

Kommer att hållas SÖNDAGEN den 2 juni mellan kl. 12.00-16.00 för de som bor i föreningen och är intresserade. Anmälan görs skriftligen med namn, lägenhets- samt telefonnummer och lämnas i postluckan vid expeditionen.


Skrevs 2019-05-20 kl 16:22 av Jyrki Sahamies.

Då det inte finns reservdelar till nuvarande porttelefon kommer vi byta ut alla till nya. Den nya modellen har installerats i port 34 och testats en tid. Nu kommer samma system installeras i alla övriga portar. När besökaren ringer på porttelefonen kommer samtalet kopplas till en telefon. Därför ber vi nu alla boende at fylla […]


Skrevs 2019-05-08 kl 17:30 av Jyrki Sahamies.

Uppfräschningen av innergården kommer påbörjas i mitten av maj. De 6 stora lådorna med växtlighet som ligger närmast entréerna 32-36 och 42-46 kommer tas bort. Innebär att cykelställen som är fästa i dessa kommer flyttas och alla som har cyklar här ombeds flytta dessa. Lådorna kommer ersättas med delvis stenbelagd yta och delvis av gräs. […]


Skrevs 2019-04-22 kl 13:44 av Jyrki Sahamies.

Den 25 april kommer vi att sopa båda våningarna av garaget mellan klockan 9.00-16.00. Under denna tid måste garaget vara tomt för att sopningen skall kunna ske. Om du absolut inte kan flytta din bil, finns det sopborstar utplacerade och du kan sopa din parkeringsplats innan resten av garaget sopas. Har din bil läckt olja, […]


Skrevs 2019-04-17 kl 14:33 av Jyrki Sahamies.