Google översättning:

Motioner från medlemmar ska vara inlämnade senast den 31. augusti 2022. Läs mer här.


Skrevs 2022-08-03 kl 16:00 av Pirjo Suur-Askola.

Föreningens avtal med fast elpris upphörde den 1 april 2022. För att täcka de faktiska kostnaderna med stigande elpriser, har styrelsen beslutat att höja debiteringen av elen till 2,50 kr per kWh.


Skrevs 2022-07-13 kl 16:10 av Pirjo Suur-Askola.

Det har tyvärr hänt igen att inte bara matrester utan t o m hårda föremål har kastats ner och landat på marklägenheters uteplatser! Det kan även resultera i livshotande skador om en människa träffas! Mycket tråkigt!


Skrevs kl 16:05 av Pirjo Suur-Askola.

Öppna här för mer information!


Skrevs 2022-06-30 kl 14:38 av Pirjo Suur-Askola.

Under tiden hänvisar vi alla ärenden till HSB:s kund- och medlemsservice tel: 010-442 11 00. Ha en fin sommar!!


Skrevs 2022-06-14 kl 22:27 av Pirjo Suur-Askola.

De kommer att dela ut skriftlig information med tidschemat till alla lägenheter i god tid. Deras platskontor ligger på Hagalundsg. 30 ÖK, vid sidan av föreningens expedition och kontor. Platschef är Christopher Johansson, mobil 070-884 87 94.


Skrevs kl 22:23 av Pirjo Suur-Askola.

Det vinnande företaget Nordisk VVS-Teknik AB kommer att sätta igång med planeringen redan nu i maj och kommer att kontakta alla boende för besök i varje lägenhet. Själva byggstarten inleds i augusti månad. Mer information kommer vartefter. En mycket glad nyhet är att företaget tillsammans med styrelsen har funnit ett smidigt sätt att dra de […]


Skrevs 2022-05-23 kl 14:33 av Pirjo Suur-Askola.

De ringer upp boende och utger sig att vara poliser och att p g a någonting allvarligt som har hänt, måste de komma in i lägenheten för att kontrollera något! Öppna inte dörren för alla som ringer på, helst bara för dem ni känner. Ringer någon okänd person på telefon, hänvisa till förvaltaren Lars Carlsson. […]


Skrevs kl 14:20 av Pirjo Suur-Askola.

Innergården har sopats ren och fått nya vackra blommor och växter med hjälp av trädgårdsgruppen. Också ett nytt pingisbord för utomhusbruk har installerats där. Man använder egna racketar och bollar. På innergården finns det fyra cykelhus som man kan hyra plats i för 300 kr/år (kontakta föreningskontoret).


Skrevs 2022-05-03 kl 11:49 av Pirjo Suur-Askola.

Kom och fira Valborgsmässoafton den 30 april vid vattentornet i Hagalund, start kl 19:00! Arrangör: Föreningen Ett Levande Hagalund


Skrevs 2022-04-29 kl 09:53 av Pirjo Suur-Askola.