Google översättning:

Det stora hissprojektet under 2024 innebär att i varje port endast en hiss kommer att vara i bruk under arbetet med att byta ut den andra hissen. Viktigt att du som boende i tid noterar och antecknar i din kalender när särskilt den stora hissen i din uppgång kommer att vara avstängd eftersom det under […]


Skrevs 2024-01-05 kl 03:56 av Michael Fruhling.

Det finns avfallskärl utplacerade i undre garaget vid mekplatsen. Använd dessa så att inte sopstationen på gården blir överfull! Och: rätt slags avfall i rätt nedkast – följ vad som gäller för sopstationen också. Styrelsen önskar alla medlemmar och boende God Jul och Gott Nytt År 2024!


Skrevs 2023-12-23 kl 22:38 av Michael Fruhling.

Här hittar du informationsbladet från Föreningen Ett Levande Hagalund. Bl.a. bjuder Hagaskolan på Luciatåg på Hagalunds torg onsdagen den 13 december kl. 11:00 och 18:00! Det bjuds också på glögg och pepparkakor. I Hagalunds kyrka hålls Julnattsmässa kl. 23:00 på julafton söndagen den 24 december.


Skrevs 2023-12-07 kl 03:24 av Pirjo Suur-Askola.

Nu finns protokollet från föreningsstämman den 26 oktober 2023 under fliken ”Om föreningen”.Protokollet kan även öppnas här.


Skrevs 2023-11-30 kl 22:14 av Pirjo Suur-Askola.

Styrelsen har beslutat att månadsavgifterna höjs med 25 % samt hyran för garageplatser med 10 % från och med 2024-01-01.Orsaken är hög inflation, högre kostnader på allt, höga låneräntor samt kommande kostsamma men nödvändiga investeringar som t.ex. nya hissar.Läs mer här!


Skrevs kl 21:56 av Pirjo Suur-Askola.

Mer information finns här!


Skrevs 2023-11-12 kl 01:56 av Pirjo Suur-Askola.

Det här händer: öppna här!


Skrevs kl 01:44 av Pirjo Suur-Askola.

Här finns nu ett samlat dokument för årsstämman den 26 oktober, kl. 19:00 på Rest. Industrivägen 1.Dokumentet innehåller Kallelse och dagordning, Årsredovisningen, information om förslaget till nya stadgar, valberedningens förslag, motioner samt blanketten ”Fullmakt” för den bostadsrättshavaren som inte kan närvara.Hela texten till stadgeförslaget publicerades redan den 20 september under Nyheter, med rubriken ”Brf Blåkulla […]


Skrevs 2023-10-16 kl 14:56 av Pirjo Suur-Askola.

Torsdagen den 26 oktober 2023 kl. 19:00 på Restaurang Industrivägen 1 (f d Haga Torn) i Solna. Läs/skriv ut här (öppnas i ett nytt fönster)!


Skrevs 2023-09-26 kl 02:06 av Pirjo Suur-Askola.

Sveriges riksdag har fattat beslut om ett antal lagändringar, vilka gör att alla Sveriges bostadsrättsföreningar måste byta/uppdatera sina stadgar. Vår förening har sedan ett antal år arbetat i enlighet med HSB:s Normalstadgar 2011 (med vissa anpassningar för just vår förening). HSB har centralt utarbetat nya Normalstadgar 2023, som tar vederbörlig hänsyn till de av riksdagen […]


Skrevs 2023-09-20 kl 04:20 av Pirjo Suur-Askola.