Google översättning:

En del av golvet i tvättstugan är fuktskadat. På måndag den 25 november kommer HRB Service påbörja renoveringen av denna yta som beräknas ta 6 veckor. En del av tvättstugan kommer plastas in, dock kommer man kunna tvätta och använda torkskåpet under arbetets gång.


Skrevs 2019-11-25 kl 08:18 av Jyrki Sahamies.

Matavfall måste läggas i den särskilda papperspåse som Solna stad tillhandahåller för att få slängas i behållaren för matavfall. Dessa papperspåsar är gratis och hämtas av dig själv i teknikrummet i UK vid port 42. I de övriga behållarna får endast avfall läggas som är av det slag/material som ska återvinnas i avsedd behållare. Med […]


Skrevs 2019-11-20 kl 14:10 av Jyrki Sahamies.

Den gamla porttelefonen som sitter i din lägenhet kan du själv, om du så önskar, ta bort och lämna nere i rummet för återvinning för elektronik i undre källaren vid ingången till 42:an.


Skrevs 2019-11-07 kl 20:05 av Jyrki Sahamies.

Ordförande Stefan Westerberg (ordforande@blakulla.net) Vice ordförande Jyrki Sahamies Kassör Olle Berglund (kassor@blakulla.net) Sekreterare Linda Ton (sekreterare@blakulla.net) Ledamöter Michael Frühling Momcilo Maric Elizabeth Vujovic Bana Arefaine Pär Markgren – HSBs ledamot Övriga förtroendevalda Revisor: Göran Lööw


Skrevs kl 20:02 av Jyrki Sahamies.

Den årliga föreningsstämman avhölls i god ordning den 24 oktober 2019 med 84 medlemmar närvarande, varav 6 fullmakter. Nya medlemmar av styrelsen utsågs i enlighet med Valberedningens förslag. Så fort den nya styrelsen har hållit sitt konstituerande möte i november kommer information om hur styrelsens poster har fördelats. När protokollet från föreningsstämman är färdigt och justerat […]


Skrevs 2019-11-02 kl 12:13 av Jyrki Sahamies.

BRF BLÅKULLAS ÅRSSTÄMMA HÅLLS TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 2019 KL. 19:00 I RESTAURANG HAGA TORN, Industrivägen 1. Du som är medlem kan hämta ditt exemplar av det samlade tryckta underlagsmaterialet till stämman, som innehåller Årsredovisningen 2018 – 2019 och andra tillhörande rapporter och dokument, på föreningsexpeditionen enligt följande: Måndag 7 oktober kl. 8:00 – 9:30 […]


Skrevs 2019-10-03 kl 21:41 av Jyrki Sahamies.

Kallelsen och dagordningen för Årsstämman den 24 oktober kan du ladda ned HÄR


Skrevs 2019-10-01 kl 08:23 av Jyrki Sahamies.

De som har fjärrkontroll till garaget från kommunen skall kontakta snarast förvaltaren på lars.carlsson@hsb.se alternativ via tel:010-442 14 83. Detta då vi håller på nya dörrar och passersystem, så vi behöver få veta vem som har dessa, så de fungerar i framtiden också.


Skrevs 2019-09-26 kl 13:02 av Jyrki Sahamies.

HÄR kan du ladda ner manualen för nya porttelefonerna


Skrevs 2019-09-17 kl 10:06 av Jyrki Sahamies.

Ärendet gällande problemen med relainingen ligger nu hos HSB:s jurist som driver detta.


Skrevs 2019-09-09 kl 18:21 av Jyrki Sahamies.