Google översättning:

Ny dammsugare är beställd, dock har läget med transporter i världen dragit ut på leveranstiden. Men så fort den anlänt kommer den installeras. 


Skrevs 2021-11-09 kl 11:58 av Jyrki Sahamies.

Av förekommen anledning måste tyvärr styrelsen igen påminna alla boende att det INTE är tillåtet att slänga skräp eller fimpar ut från balkongen. Detta medför osämja mellan grannar och stor brandrisk. I port 34 har det varit nära en brand, då en granne slängt ut en fimp som bränt sönder mattan och möbeln den landade på. Som […]


Skrevs 2021-11-05 kl 12:33 av Jyrki Sahamies.

P.g.a. rörarbeten i värmecentralen kommer avstängning av vatten ske enligt följande: Varmvatten torsdagen den 4 november kl. 08.00-16.00 Kallvatten torsdagen den 4 november kl. 08.00-11.00 Lämna inga kranar öppna under tiden då arbetet utförs!


Skrevs 2021-10-27 kl 21:22 av Jyrki Sahamies.

Välkommen på Årsstämman torsdagen den 28 oktober kl. 19:00 till Restaurang Industrivägen 1. Inför Årsstämman kan du ladda ned Dagordningen och kallelsen HÄR samt Årsredovisningen HÄR


Skrevs 2021-10-14 kl 13:04 av Jyrki Sahamies.

Ungefär vart 10:e år ska radon-mätning rutinmässigt göras i ett antal lägenheter i bostadshus, enligt myndigheternas föreskrifter. Nu är det dags för oss! Föreningen har kontrakterat det specialiserade företaget Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB för denna uppgift, som kommer att inledas mot slutet av oktober månad. Hemkomfort kommer att informera om hur arbetet går […]


Skrevs 2021-10-10 kl 08:00 av Jyrki Sahamies.

den extra föreningsstämman torsdag 7 oktober 2021 kl 19:00 Plats: Restaurang Industrivägen 1 (f.d. Haga Torn), Industrivägen 1 Kom i tid, så att det inte blir köer vid avprickningen i entrén! Portarna öppnas kl 18:35. Stämman börjar kl 19:00. Medtag legitimation/ID-kort för att underlätta avprickningen. Kallelsen med dagordningen är anslagen sedan den 27/9 2021 i […]


Skrevs 2021-10-05 kl 08:09 av Jyrki Sahamies.

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Blåkulla nr. 248 kallar medlemmarna till extra föreningsstämma med anledning av styrelsens beslut och förslag gällande byte av fastigheternas tappvattenledningar. Datum:     Torsdag den 7 oktober 2021, kl. 19:00 Plats:        Restaurang Industrivägen 1 (f.d. Haga Torn), Industrivägen 1 Dagordning: § 1.                Föreningsstämmans öppnande. § 2.                Val av stämmoordförande. § 3.                Anmälan av […]


Skrevs 2021-09-27 kl 10:57 av Jyrki Sahamies.

STÄDNING AV GARAGET ÄGER RUMFREDAGEN DEN 1 OKTOBER kl. 09:00 –15:00! Följande gäller:1.) DIN BIL MÅSTE VARA UTE UR GARAGET UNDERDENNA TID – INGET FORDON FÅR STÅ KVAR.2.) ENLIGT GÄLLANDE PARKERINGSAVTAL KANFÖRENINGEN DEBITERA EN KONTROLLAVGIFTFÖR DEN SOM HYR EN PLATS OCH INTE FLYTTARUT SITT FORDON FÖR AVISERADGARAGESTÄDNING.3.) UNDVIK KONTROLLAVGIFTEN PÅ 500 KR GENOMATT TA UT […]


Skrevs 2021-09-16 kl 07:03 av Jyrki Sahamies.

Vi söker intresserade till styrelsen och valberedningen. Är det du eller känner du någon som skulle vara lämplig?  Hör av dig till valberedningen så snart som möjligt!   Vi är drygt 400 medlemmar som varje årsmöte i oktober väljer ca. 15 personer för förtroendeuppdrag som sträcker sig 1–2 år. Är det din tur i år att driva vår förening framåt?  P.S. På HSB Stockholms hemsida finns en grundkurs i styrelsearbete. […]


Skrevs 2021-09-10 kl 10:14 av Jyrki Sahamies.

Styrelsen har i några tidigare hissblad (13 juli 2020 och 1 februari 2021) informerat om att ett projekt gällande utbyte av tappvattenrören i våra hus har påbörjats. Detta för att komma till rätta med de kostsamma läckage och andra problem (som t.ex. att material från reliningen ibland släpper i ledningarna) som våra kall- och varmvattenrör till lägenheterna uppvisar. Tekniska utredningar och […]


Skrevs 2021-08-30 kl 14:39 av Jyrki Sahamies.