Google översättning:

Lägenhet

Som bostadsrättshavare i Brf Blåkulla ansvarar du själv för lås och nycklar till lägenheten (cylinderlås och eventuellt tillhållarlås). Om du behöver fler nycklar eller vill byta lås måste du själv kontakta en låssmed.

Om du är hyresgäst ansvarar bostadsrättsföreningen för det vanliga cylinderlåset. Normalt ansvarar du själv för tillhållarlåset. Om du får problem med cylinderlåset kan du vända dig till HSB:s felanmälan. För hjälp med tillhållarlåset kontaktar du en låssmed.

Taggar

Till entréer, garage, tvättstugor, cykelförråd m.m. krävs en tagg. Varje lägenhet har fått 3-5 taggar, vilka är kopplade till lägenheten. Taggarna hör till lägenheten och ska vid försäljning lämnas till köparen. Om en tagg går sönder, försvinner eller om du behöver fler kan du kontakta HSB:s felanmälan eller besöka kontoret på expeditionstid. För närvarande kostar en ny tagg 500 kr. Beloppet faktureras av styrelsen.

Taggarna levereras standardmässigt med normal behörighet, vilket innebär att man har tillgång till allting som är relevant. På beställarens begäran går det att ändra taggar till låg behörighet. En tagg med låg behörighet går endast till entrén och kan vara lämplig för t.ex. yngre barn.

Det finns möjlighet att få en fjärrkontroll till garageportar för 900 kr.

Nyckeltub

Flertalet lägenhetsdörrar är utrustade med nyckeltub. I den kan lägenhetsnycklar hängas och lånas av en entreprenör med nyckel till tuben. Syftet med dessa är att du enkelt ska kunna lämna tillträde till din lägenhet utan att behöva vara hemma. Om du inte har någon nyckeltub är det möjligt att installera en. Kontakta förvaltaren om du är intresserad.

Av säkerhetsskäl har normalt ingen nycklar till nyckeltuben. Nycklar kvitteras ut till entreprenörer enbart när bostadsrättsföreningen beställer arbeten som kräver tillträde till flera lägenheter. Dessa arbeten aviseras alltid och det framgår tydligt att nyckeltub kommer att användas. Vid tillträde till enstaka lägenheter ska entreprenörer och servicepersonal i första hand boka tid med den boende.

Lägenhetsförråd

I källarna finns utrymmen med lägenhetsförråd. De olika utrymmena har olika nycklar och varje hushåll har fått en nyckel till utrymmet med det egna förrådet. Om din nyckel går sönder, försvinner eller om du behöver fler går det bra att kontakta HSB:s felanmälan. Baserat på din felanmälan beställer fastighetsskötaren nycklar hos Råsunda lås, där du själv (efter avisering från dem) får hämta och betala för nyckeln. Observera att förrådsnycklar alltid debiteras. Om du inte själv har möjlighet att hämta nyckeln kan fastighetsskötaren eventuellt hjälpa till men då får du betala för hämtningen. För närvarande kostar en ny nyckel 500 kr.


Denna sida skapades 2017-11-27 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2024-05-23 av Pirjo Suur-Askola.