Google översättning:

Föreningen har garageplatser på två plan, undre och övre källarplanet. Garageplatser hyrs ut av HSB, plats finns från 605 kronor/månad (fr o m 2024-01-01). Det finns även möjlighet att hyra en elplats för elbil (extra tillägg 100 kr + elavgiften). För dig som inte vill hyra garageplats finns boendeparkering utomhus som ansöks via Solna stad. Läs mer här.

Däckförvaring

Det är enligt brandskyddsföreskrifterna ej tillåtet att förvara däck eller andra saker på parkeringsplatsen då detta utgör brandfara. Däcksförvaring i speciella däcksrum finns att hyra för dig som hyr en bilplats. Avgiften för däcksförvaring debiteras med 300 kronor/år.

Tvätta bilen

I det undre garaget finns en tvätthall. Tvätthallen är enbart till för boende som hyr bilplats i garaget och får ej användas till tvätt av yrkesbilar! I tvätthallarna får du endast använda alkaliskt självseparerande avfettningsmedel som föreningen tillhandahåller. Finns installerat i tvätthallen.

Du kan använda tvättplatsen max 1 timme per månad fördelad på 4 st. 15 minuters intervaller. Använd tvätthallstaggen för att nyttja dina tvättintervaller.

Du som hyr p-plats och saknar tillgång till tvätten, gör en felanmälan till HSB så får din tag rättigheter hit.

Alla sopor som uppstår vid tvätt- och mekarplatsen skall personligen omhändertas och sorteras korrekt!

Kommunen gör kontroller

Kommunen kommer regelbundet att ta vattenprover och upptäcker man ej godkända kemikalier, för höga nivåer av otillåtna föroreningar och för hög vattenförbrukning, blir vi ålagda att stänga tvätthallarna. Det är därför av största vikt att otillåtna produkter inte används och att du tänker på att inte slösa på vatten.

Reparera bilen

Vill du göra mindre servicearbete som  filterbyte och liknande, får du använda mekarplatsen till det. Mekarplatsen finns i det undre garaget. Alla sopor skall tas med och sorteras rätt vis sopnedkasten. Misskötsel av detta leder till att mekarplatsen stängs. OBS inget oljebyte får ske på mekarplatsen.

MC & moped

Föreningen kan erbjuda MC-plats i övre källargaraget och för moped finns platserna i undre källargaraget.

Plats hyrs ut av kontoret. Hyra för en MC-plats är för närvarande 300 kronor/månad och för en mopedplats betalar du 100 kronor/månad.

Cykel

Det finns fyra cykelhus på innergården (300 kr/år) och cykelrum (kostnadsfritt) i källargaraget. Kontakta föreningskontoret.

Vill du hyra en parkeringsplats?

För att hyra en parkeringsplats eller få mer information, kontakta HSB genom att ringa Servicecentret på 010-442 11 00 alternativt kontakta dem genom att fylla i formuläret på HSBs hemsida och under rubriken Jag vill ha hjälp med välja Bilplats/Garage. Glöm inte bort att ange HSBs lägenhetsnummer, denna hittar du på din avi.


Denna sida skapades 2015-01-07 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2024-05-23 av Pirjo Suur-Askola.