Google översättning:

Du har möjlighet att hyra ut din lägenhet i andrahand, men innan du gör det så behöver du styrelsens godkännande.

Vad ska ansökan innehålla?

Följande information måste du bifoga i din ansökan, så att vi kan behandla den på ett korrekt sätt:

  1. Vilken lägenhet som avses att hyras ut i andrahand.
  2. Skälet till uthyrningen.
  3. Hur länge som ni tänker hyra ut lägenheten.
  4. Namn, personnummer och telefonnummer för den hyresgästen som ni avser hyra ut lägenheten till i andrahand.
  5. Er adress och kontaktuppgifter under uthyrningstiden.

Var och när ska jag lämna ansökan?

Ansökan ska lämnas i god tid (minst 6 veckor innan) till HSB till: service.stockholm@hsb.se. När styrelsen tagit beslut meddelas du beslutet av HSB. Vi följer allmännyttans tumregel för uthyrning i andrahand.

Kan jag hyra ut lägenheten utan tillstånd av styrelsen?

Nej. Hyr du ut utan tillstånd riskerar du att förlora ditt medlemskap i föreningen och därtill avhysning! Glöm inte att ansöka om tillstånd!

Avgift för uthyrning i andrahand

Styrelsen har beslutat att från och med den 1 juli 2018 ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Beslutet baserar sig på föreningens nya stadgar (paragraf 12) som stipulerar att upp till 10 procent av gällande prisbasbelopp kan tas ut per 12 månader vid godkänd andrahandsuthyrning.

För 2023 innebär detta att avgiften blir 5 250 kronor, d v s 10 procent av 52 500 kronor, om den godkända uthyrningen i andra hand är på 12 månader. Om uthyrningen är på kortare tid än 12 månader blir avgiften lägre, i proportion till antalet månader. För en godkänd uthyrning på 6 månader blir således avgiften 2 625 kronor. För 2024 blir avgiften 5 850 kronor per 12 månader.

Hela avgiften kommer att debiteras den medlem vars ansökan om uthyrning i andra hand har godkänts av styrelsen. Om andrahandsuthyrningen eventuellt skulle bli kortare än vad ansökan har angett återbetalar föreningen det överskjutande beloppet

Övrig information om andrahandsuthyrning

HSB: Andrahandsuthyrning – så funkar det

Ladda ned dokument

Ansökan om andrahandsuthyrning


Denna sida skapades 2015-01-07 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2024-05-23 av Pirjo Suur-Askola.