Google översättning:

Styrelsen jobbar kontinuerligt med Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) i samråd med företaget Brandsäkra.

Brandsäkra har gått igenom fastigheten och åtgärdat eventuella brister.

Brandsäkra har delat med sig av bra informationsmaterial för att underlätta för de boende att kunna bidra till att förebygga brand och därmed också till en säkrare och tryggare boendemiljö.

HÄR kan du ladda ned broschyren Brandsäkerhet hemma.

HÄR kan du ladda ned dokumentet med information om hur du kan

  • jobba med brandskydd i ditt hem
  • skydda ditt hem mot bränder
  • hur du skall agera om det skulle börja brinna.

BRANDVARNARE

Alla skall ha en brandvarnare i sitt hem och varje kvartal kolla att den fungerar. 1 december är brandvarnarens dag, en mycket bra dag att kolla så att den fungerar inför julsäsongen, en säsong med tända ljus etc. så man njuta av denna tid tryggt.

Genom att logga in på https://aktivmotbrand.msb.se/ har du möjlighet att skriva in ditt mobiltelefonnummer och bli påmind av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) via SMS att testa brandvarnare med olika intervall med alternativ.

GRILLNING på balkonger och uteplatser

Det är förbjudet att använda kolgrillar och engångsgrillar p g a en stor brandrisk. Grillning med kol får endast ske på innergårdens anlagda grillplatser för boende inom föreningen.

Grillning med el-grillar är tillåtet men gasolgrillar bör undvikas på balkongen av säkerhetsskäl, speciellt på de inglasade balkongerna. Det är en rekommendation.
Ha alltid locket på efter grillning och gärna en brandsläckare/brandfilt på balkongen.

Läs gärna våra ordningsregler under fliken Om föreningen.


Denna sida skapades 2020-10-21 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2024-06-18 av Pirjo Suur-Askola.