Google översättning:

Det är viktigt att du har en gällande hemförsäkring för att skydda din egendom om det skulle inträffa en skada. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att du är försäkrad på bästa sätt.

Tilläggsförsäkringen ingår inte i avgiften from 2016-04-01

Föreningen HAR INTE en gemensam tilläggsförsäkring för bostadsrätt för alla lägenheter. Detta tillägg måste tecknas av boende själv. Den träder in om det skulle inträffa skador på fastigheten som kan hänföras till lägenheten och som påverkar t.ex. ytskikten i lägenheten (som är lägenhetsinnehavarens ansvar).


Denna sida skapades 2015-01-07 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2022-11-17 av .