Google översättning:

Kära grannar, Vi vill arbeta för en bättre kommunikation inom föreningen. Vi vill arbeta för en ökad transparens inom föreningen. Vi vill arbeta för en bättre gemenskap och ökad delaktighet inom föreningen. Ett av mina uppdrag i styrelsen är att se över hemsidan tillsammans med Michael Frühling, en informationskanal som vi anser är väldigt viktig […]


Skrevs 2014-12-31 kl 12:00 av Jyrki Sahamies.

Hej, Den 7 januari kommer WEPAB att sätta upp en inhägnad i vår innegård. Denna inhägnad kommer att användas för den planerade fasadrenoveringen. Vänliga hälsningar, Styrelsen & WEPAB


Skrevs 2014-12-29 kl 22:45 av Jyrki Sahamies.

Vi i styrelsen önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! Mvh Shadi, Irini, Stefan, Göran, Ingemar, Sten, Michael, Aino, Lola, Pär, Maric, Marianne, Lars Olof


Skrevs 2014-12-22 kl 10:04 av Jyrki Sahamies.

Det är ytterst viktigt att de hantverkare som föreningen anlitar för uppdrag i samtliga lägenheter också får tillträde till lägenheterna. Just nu pågår arbete med att byta ut gamla och icke fungerande termostater på radiatorer i föreningen. Ni som har blivit aviserade om termostatbyte då ni ej fanns hemma första gången är det väldigt viktigt […]


Skrevs 2014-10-17 kl 14:24 av Jyrki Sahamies.

Från HSB Mark & Trädgård har styrelsen fått ett förslag som tagits fram utifrån medlemmarnas kommentarer och önskemål som framkom under de två vernissagekvällarna tidigare i år. Utifrån detta förslag kan nu styrelsen ta fram ett underlag för offertförfrågan och upphandling. Arbetet med gården planeras att påbörjas under tidig vår. Skissen finns i dokumentet nedan. […]


Skrevs 2014-10-13 kl 19:40 av Jyrki Sahamies.

Den 8/10 kommer allt vatten i hela fastigheten vara avstängt mellan 08.00 – 18.00. Den 9/10 kommer vattnet vara avstängt i Port 44 och Port 46 mellan 08.00 – 18.00. Detta pga att vi ska byta ut ventiler på tappvattenstråket. OBS! LÄMNA ABSOLUT INGA KRANAR ÖPPNA! VI ANSVARAR EJ FÖR SKADOR SOM KAN UPPSTÅ OM […]


Skrevs 2014-10-01 kl 15:16 av Jyrki Sahamies.

För dig som är nyinflyttad till Brf Blåkulla finns olika möjligheter till information om oss. På fastighetskontoret, där du tex ordnar med dörr-taggar, träffar du representant från förvaltaren Storholmen och/eller vår fastighetsskötare Roger. Där får du föreningens Ordningsregler, stadgar och ett informationsblad om vad Brf Blåkulla kan erbjuda sina medlemmar. Bla informeras om bastun, föreningslokalen […]


Skrevs 2014-09-17 kl 08:35 av Jyrki Sahamies.

21 oktober kl.19:00 är årsstämman för Brf Blåkulla. Lokalen är Restaurang Haga Torn på Industrivägen (gångvägen ner från 46:ans gavel). Kallelse och dagordning anslås minst 14 dagar innan stämman. Nedan hittar ni den anslagna kallelsen och dagordningen. Handlingar finns nu att hämta på fastighetskontoret. Kompendiet Årsredovisning 2013-2014 innefattar Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, valberedningens förslagsamt […]


Skrevs kl 08:21 av Jyrki Sahamies.

Från Stinas Trädgård kommer detta förslag. I de två presentationerna nedan finns idé och analys. Förslag på ”inredning” till lekplatserna från Hags finns nedan. Ladda ned dokument Blåkulla Sketch up Christina Presentation Blåkulla Info Stinas Trädgård Lekplats Hags


Skrevs 2014-03-06 kl 20:36 av Jyrki Sahamies.