Google översättning:

Hej grannar,

Vi har fått frågor om extrastämman och när den ska hållas.

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extrastämma för att ta upp frågorna om sophanteringen samt balkonginglasningen. Detta är i enlighet med våra stadgar och för att medlemmarna ska få säga sitt i sak. I skrivandets stund finns det inget klubbat datum för extrastämman, men vi kommer ut med mer information i god tid.

Beslutet om sophanteringen

Vi har också fått frågan om varför styrelsen stänger ned sopnedkasten. Det är viktigt att påpeka följande:

Det är det regionala skyddsombudet som har förbjudit vår personal att handskas med soporna, och det är därför sopnedkasten stängs ned.

Fastighetsanställdas förbunds regionala skyddsombud har förbjudit vår personal att hantera våra sopor tills en lösning har presenterats som garanterar en bra arbetsmiljö för våra anställda.

En arbetsskada under sophanteringen har påkallat uppmärksamheten kring våra arbetsmiljöfrågor. Föreningen fick redan under sommaren ett föreläggande att åtgärda arbetsmiljöproblemen.

Troligen kommer det att finnas containrar på gården inom kort. Och då kommer sopnedkasten att stängas i väntan på en permanent lösning.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:10 av Jyrki Sahamies.