Google översättning:

Hallå hallå,

Nu har vi ett nytt hissblad med ny information!

Skyddsstopp för sophantering i vår förening

Fastighetsanställdas förbunds regionala skyddsombud har förbjudit vår personal att hantera våra sopor tills en lösning har presenterats som garanterar en bra arbetsmiljö för våra anställda.

En arbetsskada under sophanteringen har påkallat uppmärksamheten kring våra arbetsmiljöfrågor. Föreningen fick redan under sommaren ett föreläggande att åtgärda arbetsmiljöproblemen.

Troligen kommer det att finnas containrar på gården inom kort. Och då kommer sopnedkasten att stängas i väntan på en permanent lösning.

Ladda ned hissbladet!


Skrevs 2022-11-17 kl 04:10 av Jyrki Sahamies.