Google översättning:

Hej grannar, I en tidigare nyhet informerade vi om ett eventuellt fel hos HSB som ledde till för höga elräkningar. Nu har detta utretts enligt information från vår ordförande Göran och vår nätleverantör Vattenfall. Felet berodde på en trasig elmätare som nu har ersatts med en ny av Vattenfall. Detta problem påverkade inte det enskilda hushållet, […]


Skrevs 2015-03-18 kl 12:59 av Jyrki Sahamies.

Hallå hallå, Nu har vi ett nytt hissblad med ny information! Arbeten pågår Balkongarbeten inleds nu på gården. Portarna 30 och 32 samt 40 och 42 mot gården blir först ut. Maj – aug blir det portarna 34 och 36 samt 44 och 46 mot gården och mot parken. I höst tas 30-husets balkonger mot Sunnanskolan. Beroende […]


Skrevs 2015-03-12 kl 10:07 av Jyrki Sahamies.

Nu har vi laddat upp information om underhållsansvaret för bostadsrätten. Du hittar dokumentet under”För boende” > ”Vem ska underhålla bostadsrätten?”.


Skrevs 2015-03-11 kl 15:59 av Jyrki Sahamies.

Hej, I vårt arbete att underlätta för alla att ta del av och hitta rätt information så har vi skapat en online-version av stadgarna. På så vis blir de sökbara på sidan genom sökrutan som du hittar högst upp till höger. Detta innebär också att ni inte längre måste ladda stadgarna för att läsa de. […]


Skrevs 2015-03-01 kl 08:20 av Jyrki Sahamies.

Hej, I samtal med WEPAB så berättade de att starten av fasadrenoveringen försenades med ca 2 veckor, men att dessa veckor kommer att tas igen utan några större problem. Ser man på hur fort första längan (30-husen) har gått att isolera så har man redan där tagit igen ca en vecka. Varje länga är räknad att […]


Skrevs 2015-02-28 kl 11:35 av Jyrki Sahamies.

Hej grannar, Vi har fått frågor om extrastämman och när den ska hållas. Styrelsen har för avsikt att kalla till en extrastämma för att ta upp frågorna om sophanteringen samt balkonginglasningen. Detta är i enlighet med våra stadgar och för att medlemmarna ska få säga sitt i sak. I skrivandets stund finns det inget klubbat […]


Skrevs 2015-02-26 kl 21:45 av Jyrki Sahamies.

Hallå hallå, Nu har vi ett nytt hissblad med ny information! Skyddsstopp för sophantering i vår förening Fastighetsanställdas förbunds regionala skyddsombud har förbjudit vår personal att hantera våra sopor tills en lösning har presenterats som garanterar en bra arbetsmiljö för våra anställda. En arbetsskada under sophanteringen har påkallat uppmärksamheten kring våra arbetsmiljöfrågor. Föreningen fick redan under sommaren ett föreläggande att åtgärda arbetsmiljöproblemen. Troligen kommer det […]


Skrevs 2015-02-21 kl 21:43 av Jyrki Sahamies.

Hallå hallå, Nu har vi ett nytt hissblad med ny information! Avfallshantering Läs på hemsidan material om hur sopor skall tas om hand. Beslut om föreningens sophantering skall tas på extra föreningsstämma i nära framtid. Stora arbeten i föreningen Relining, fasadisolering, reparation av balkonger, ny sopanläggning, förnyelse av gården. Kommer föreningen att ha råd? Svaret är ja! […]


Skrevs 2015-02-17 kl 21:41 av Jyrki Sahamies.

Hallå hallå, Nu har vi ett nytt hissblad med ny information! Du betalar vad andra slänger   Miljöfarliga sopor Bilbatterier, bildäck, hushållsel och vitvaror är inte grovsopor. Samma gäller målarfärg, lacknafta, oljor, sprayer och liknande Dessa ska tas till återvinningscentral eller miljöstationer av dig som privatperson. Det är dyrare för föreningen. Alla får betala vad några ställer […]


Skrevs 2015-02-06 kl 11:39 av Jyrki Sahamies.

Så heter dokumentet som presenterar delmål för den gemensamma avfallsplanen för oss som bor i Solna. Vi presenterar informationen här på sidan och du kan ta del av den genom att klicka här. Det är väldigt viktigt att vi tar hand om vår miljö och tar ansvar för vårt avfall. Läs mer.


Skrevs 2015-01-31 kl 12:00 av Jyrki Sahamies.