Google översättning:

Hej grannar,

Nu har ett startmöte ägt rum för den nya sopstationen och följande information kan styrelsen nu delge.

När startas arbetet?

Start sker under vecka 36 (första veckan i september) med förberedande arbeten som: rivning av staket, borttagning av träd samt rivning av plattor.

Schaktning planeras under följande vecka och byggandet av ny väg påbörjas.

När blir allt klart?

Arbetet beräknas vara avslutat vecka 42, vilket är mitten av oktober.

Svårigheter?

Det som kan fördröja planeringen är om underlaget är berg och inte sprängsten. Den geologiska undersökningen kunde inte exakt bekräfta detta.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:08 av Jyrki Sahamies.