Google översättning:

Hej grannar, Det har visat sig finnas ett starkt intresse för miljön i vår förening. Det är många som slänger matavfallet i de avsedda papperspåsarna som delades ut under informationsmötet och som fanns i kontoret. Intresset var så pass stort att påsarna tog slut snabbt. Men nu har vi beställt nya påsar och ni kan hämta de […]


Skrevs 2015-12-22 kl 21:24 av Jyrki Sahamies.

Vi har fått önskemål om förtydligande av hur man använder den nya avfalls- och återvinningsstationen som vi invigde i veckan. Hur slänger man sopor i den nya stationen? Tryck på knappen START. Placera din magnetbricka/tagg på fönstret (på markerad plats). Luckan låses upp. Nu kan du öppna luckan och slänga i soppåsen och stänga luckan igen. […]


Skrevs 2015-12-18 kl 19:13 av Jyrki Sahamies.

Hej grannar, Nu har ett startmöte ägt rum för den nya sopstationen och följande information kan styrelsen nu delge. När startas arbetet? Start sker under vecka 36 (första veckan i september) med förberedande arbeten som: rivning av staket, borttagning av träd samt rivning av plattor. Schaktning planeras under följande vecka och byggandet av ny väg påbörjas. […]


Skrevs 2015-08-29 kl 09:22 av Jyrki Sahamies.

Hallå hallå, Nu har vi ett nytt hissblad med ny information! Arbeten pågår Balkongarbeten inleds nu på gården. Portarna 30 och 32 samt 40 och 42 mot gården blir först ut. Maj – aug blir det portarna 34 och 36 samt 44 och 46 mot gården och mot parken. I höst tas 30-husets balkonger mot Sunnanskolan. Beroende […]


Skrevs 2015-03-12 kl 10:07 av Jyrki Sahamies.

Så heter dokumentet som presenterar delmål för den gemensamma avfallsplanen för oss som bor i Solna. Vi presenterar informationen här på sidan och du kan ta del av den genom att klicka här. Det är väldigt viktigt att vi tar hand om vår miljö och tar ansvar för vårt avfall. Läs mer.


Skrevs 2015-01-31 kl 12:00 av Jyrki Sahamies.