Google översättning:

Hallå hallå,

Nu har vi ett nytt hissblad med ny information!

Arbeten pågår

Balkongarbeten inleds nu på gården. Portarna 30 och 32 samt 40 och 42 mot gården blir först ut. Maj – aug blir det portarna 34 och 36 samt 44 och 46 mot gården och mot parken. I höst tas 30-husets balkonger mot Sunnanskolan. Beroende på hur snabbt jobben går tas 40-husets sida mot Olle Olssonhuset våren 2016. När ställningarna reses vid din balkong måste denna tömmas. När fasadisolering pågår vid din lägenhet – ta bort saker från fönsterbänkarna, de kan ramla ner av vibrationerna. För att kunna göra arbetet med balkongerna måste lådorna på gården närmast husen avlägsnas. Plan finns för renovering av hela gården när balkongarbeten och fasadisolering är klara.

Soporna

Det regionala skyddsombudets stopp av manuell sophantering fortsätter att gälla. Personalens arbetsmiljö är underkänd. Därför har tillfälliga containrar ställts upp på Hagalundsgatan, Planen är att så snart det är tekniskt möjligt flytta dem till gården.

Beslut krävs på extrastämma för att kunna bygga en bra permanent sopanläggning.

Medlemsbrev om dessa och andra aktuella frågor är under utarbetande.

Ladda ned hissbladet!


Skrevs 2022-11-17 kl 04:18 av Jyrki Sahamies.