Google översättning:

Hej,

Ett nytt hissblad är nu tillgängligt.

Sopanläggningen

Nu startar arbetet med den miljövänliga sopanläggningen. Första röjs marken för väg och sopstationen. Planket mot vattentornet rivs. Träden närmast planket tas bort. Sedan schaktas för att bereda plats för de nya behållarna. Vi hoppas på att inget sprängningsarbete behövs så att inte färdigställelsetiden förlängs.

Enligt planerna ska den nya stationen vara klar i oktober månad.

Balkongarbeten

Balkongarbeten har ytterliga fördröjts då två av de kranar som använts har haft tekniska problem. En av dessa är nu åter i drift.

Första etappen är nu inne i slutskedet. När nästa etapp inleds kommer information att delas ut i brevlådorna.

Vi beklagar fel i förra hissbladet. Föreningen betalar inte hyrtid för kranarna. Hisshyran ingår i det avtalade priset oavsett tid.

Inglasningar

Förfrågan om önskad inglasning kommer att sändas ut varefter balkongerna blir färdiga.

Relining

Arbetet med relining av vattenledningarna återupptas efter sommaruppehållet i de två kvarvarande portarna 30 och 32.

//Styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:08 av Jyrki Sahamies.