Google översättning:

Hallå hallå,

Nu har vi ett nytt hissblad med ny information!

Avfallshantering

Läs på hemsidan material om hur sopor skall tas om hand. Beslut om föreningens sophantering skall tas på extra föreningsstämma i nära framtid.

Stora arbeten i föreningen

Relining, fasadisolering, reparation av balkonger, ny sopanläggning, förnyelse av gården. Kommer föreningen att ha råd? Svaret är ja! Arbetena behöver göras men beräknas inte kräva högre månadsavgift. Flera innebär att föreningen på sikt istället kan spara främst genom mindre energiåtgång.

Relining startar i 30-huset

Ungefärlig tidplan: Port 36 vecka 14 – 18, ca april månad Port 34 vecka 18 – 22, ca maj månad Port 32 vecka 22 – 26 ca juni månad Port 30 vecka 26 – 30 ca juli månad Mycket viktigt att nycklar finns i nyckeltub eller att någon är hemma för att tidplanen skall hålla

Ladda ned hissbladet!


Skrevs 2022-11-17 kl 04:10 av Jyrki Sahamies.