Google översättning:

Extra föreningsstämman om nya stadgar

 

Den extra föreningsstämman om de nya stadgarna hölls torsdagen den 28 september i föreningslokalen. Fyrtiofyra medlemmar, varav två ombud, deltog. Styrelsens förslag till nya stadgar antogs med acklamation.

Det således antagna förslaget kommer för att bli slutgiltigt antaget att underställas medlemmarna i en andra omgång vid den kommande ordinarie föreningsstämman mot slutet av oktober månad.

Kallelse till den ordinarie föreningsstämman kommer under början av oktober eller senast två veckor före stämman, som styrelsen har planerat till torsdagen den 26 oktober 2017.

 

Du är välkommen att besöka fliken PROJEKT på hemsidan för att hålla dig uppdaterad gällande de nya stadgarna.


Skrevs 2017-10-01 kl 11:20 av Jyrki Sahamies.