Google översättning:

De nya stadgarna godkändes även under ordinarie Årsstämman. De är nu inlämnade till Bolagsverket för godkännande och träder därefter i kraft. Styrelsen återkommer då. -Styrelsen den 14 november

 

Som Styrelsen har tidigare informerat om är det dags att uppdatera våra stadgar så att de anpassas och följer den nya lagstiftningen. Information gällande detta har delats ut till alla lägenheter eller så kan du ta del av denna information här. De nya stadgarna kan du ladda ner via denna länk eller hämta på expeditionen under dess öppettider.  -Styrelsen den 18 september 2017

 

Extra föreningsstämman om nya stadgar 28 september 2017

Den extra föreningsstämman om de nya stadgarna hölls torsdagen den 28 september i föreningslokalen. Fyrtiofyra medlemmar, varav två ombud, deltog. Styrelsens förslag till nya stadgar antogs med acklamation.

Det således antagna förslaget kommer för att bli slutgiltigt antaget att underställas medlemmarna i en andra omgång vid den kommande ordinarie föreningsstämman mot slutet av oktober månad.

Kallelse till den ordinarie föreningsstämman kommer under början av oktober eller senast två veckor före stämman, som styrelsen har planerat till torsdagen den 26 oktober 2017. -Styrelsen 1 oktober 2017


Denna sida skapades 2015-03-26 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2022-11-17 av Jyrki Sahamies.