Google översättning:

Som Styrelsen har tidigare informerat om är det dags att uppdatera våra stadgar så att de anpassas och följer den nya lagstiftningen. Information gällande detta kommer att delas ut till alla lägenheter eller så kan du ta del av denna information här. De nya stadgarna kan du ladda ner via denna länk eller hämta på expeditionen under dess öppettider. Kallelse till extra stämman den 28 september kl. 19:00 kommer delas ut snart. Välkommen på mötet!


Skrevs 2017-10-01 kl 16:53 av Jyrki Sahamies.