Google översättning:

Hej grannar,

Inventering av källarförråd pågår just nu i vår förening. Detta för att ha bättre koll på vilka lägenheter som använder vilka förråd. Detta kommer att ske etappvis och ni kommer att få information i brevnedkastet när ni är näst på tur.

Föreningens tekniska förvaltare Storholmen har anlitat ett företag med namnet ”Fixit!” för att sköta denna arbetsuppgift.

Hur går det till?

Ni kommer att få en nummerlapp i brevnedkastet, som ni behöver hänga upp på ert källarförråd. På så sätt kan företaget koppla er lägenhet till förrådet ni använder.

När ska vi göra det?

När det är er tur så kommer ni att få ett blad med information tillsammans med nummerlappen. På detta blad står det när ni senast ska hänga upp nummerlappen på förrådet.

Jag är bortrest!

Vi kommer att försöka informera genom hemsidan när det är dags för respektive port att agera. Om ni inte har möjlighet att hänga upp lappen så måste ni be någon annan göra det åt er eller kontakta kontoret och berätta det att ni inte har möjlighet att göra det. Det är väldigt viktigt att ni meddelar då vilket förråd ni har så det inte töms.

Vad händer om jag inte gör det?

Om ni av någon annan anledning väljer att inte hänga upp lappen, så blir det svårare för företaget att koppla förrådet till er lägenhet. Detta leder till att information delas ut en andra gång för att informera de som inte har hängt upp nummerlapparna, att deras förråd kommer att tömmas.

Det som töms slängs inte, utan läggs undan på annat håll så att man kan begära tillbaka det under en begränsad tid.

30-huset först ute!

Ni/vi har redan fått nummerlappar, dock innehöll dessa lappar endast våra interna lägenhetsnummer. Ni kommer att få nya lappar att hänga upp med ny deadline. Dessa nya lappar kommer att innehålla rätt information.

Förresten…

Vi syns väl på årsstämman? 🙂

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:07 av Jyrki Sahamies.