Google översättning:

Styrelsen har beslutat att månadsavgifterna samt hyran för garageplatser höjs med 10 % från och med den 1 januari 2023 på grund av ökade kostnader, ökad inflation, ökande låneräntor samt behovet av kommande investeringar och därmed ett behov av ökat sparande.

Läs gärna och/eller skriv ut mer information här.


Skrevs 2022-12-08 kl 20:54 av Pirjo Suur-Askola.