Google översättning:

Styrelsen har beslutat att månadsavgifterna höjs med 25 % samt hyran för garageplatser med 10 % från och med 2024-01-01.
Orsaken är hög inflation, högre kostnader på allt, höga låneräntor samt kommande kostsamma men nödvändiga investeringar som t.ex. nya hissar.
Läs mer här!


Skrevs 2023-12-01 kl 16:32 av Pirjo Suur-Askola.