Google översättning:

Här finns nu ett samlat dokument för årsstämman den 26 oktober, kl. 19:00 på Rest. Industrivägen 1.
Dokumentet innehåller Kallelse och dagordning, Årsredovisningen, information om förslaget till nya stadgar, valberedningens förslag, motioner samt blanketten ”Fullmakt” för den bostadsrättshavaren som inte kan närvara.
Hela texten till stadgeförslaget publicerades redan den 20 september under Nyheter, med rubriken ”Brf Blåkulla ska byta till uppdaterade stadgar efter lagändringar” och kan hämtas digitalt där. Ni kan också hämta tryckta exemplar av det samlade dokumentet respektive de uppdaterade stadgarna på expeditionen (datum och tider för avhämtning finns på det senaste Hissbladet).

Tryck här för dokumentet (öppnas i ett nytt fönster)


Skrevs 2023-10-16 kl 18:17 av Pirjo Suur-Askola.