Google översättning:

Det stora hissprojektet under 2024 innebär att i varje port endast en hiss kommer att vara i bruk under arbetet med att byta ut den andra hissen. Viktigt att du som boende i tid noterar och antecknar i din kalender när särskilt den stora hissen i din uppgång kommer att vara avstängd eftersom det under […]


Skrevs 2024-01-05 kl 03:56 av Michael Fruhling.

Det finns avfallskärl utplacerade i undre garaget vid mekplatsen. Använd dessa så att inte sopstationen på gården blir överfull! Och: rätt slags avfall i rätt nedkast – följ vad som gäller för sopstationen också. Styrelsen önskar alla medlemmar och boende God Jul och Gott Nytt År 2024!


Skrevs 2023-12-23 kl 22:38 av Michael Fruhling.