Google översättning:

Det stora hissprojektet under 2024 innebär att i varje port endast en hiss kommer att vara i bruk under arbetet med att byta ut den andra hissen. Viktigt att du som boende i tid noterar och antecknar i din kalender när särskilt den stora hissen i din uppgång kommer att vara avstängd eftersom det under de två månaderna inte är tillåtet eller möjligt att renovera en lägenhet eller flytta möbler eller andra skrymmande föremål. Den lilla hissen får inte användas för annat än persontransporter. Se tidsschemat för avstängningarna här!


Skrevs 2024-01-05 kl 03:56 av Michael Fruhling.