Google översättning:

Det finns avfallskärl utplacerade i undre garaget vid mekplatsen. Använd dessa så att inte sopstationen på gården blir överfull! Och: rätt slags avfall i rätt nedkast – följ vad som gäller för sopstationen också.

Styrelsen önskar alla medlemmar och boende God Jul och Gott Nytt År 2024!


Skrevs 2023-12-23 kl 22:38 av Michael Fruhling.