Google översättning:

Det är ytterst viktigt att de hantverkare som föreningen anlitar för uppdrag i samtliga lägenheter också får tillträde till lägenheterna.

termostatJust nu pågår arbete med att byta ut gamla och icke fungerande termostater på radiatorer i föreningen.

Ni som har blivit aviserade om termostatbyte då ni ej fanns hemma första gången är det väldigt viktigt att ni nu ser till att Botkyrka VVS kommer in i er lägenhet.

Annars kan de ej slutföra jobbet vilket kommer att drabba samtliga lägenheter med ojämn värme.

Tack för ert samarbete!

Vad är en termostat?

En termostat är en reglerteknisk apparatur som ska hålla en nästan konstant temperatur i en ordning.

Läs mer på Wikipedia, om du vill!


Skrevs 2022-11-17 kl 04:12 av Jyrki Sahamies.