Google översättning:

Vi behöver göra våra röster hörda – tydligt och klart – om Hagalunds framtid!

Solna stad har sen några år omfattande byggplaner för Hagalund – men är de planerna bra och det som behövs för oss som bor här?

Till politikernas planer hör att bygga mellan 1 100 och 1 800 nya lägenheter i vår stadsdel. Det skulle betyda nästan en fördubbling av det antal lägenheter som finns idag – och det skulle innebära stora försämringar i boendemiljön för alla som redan bor här. Andra inslag i planerna skulle leda till en starkt ökad biltrafik i vår stadsdel.

Vi är många som menar att det är helt andra saker som behövs i Hagalund! Vår stadsdel har behandlats dåligt under många år. Servicen har blivit sämre, på många sätt.

Det är Inte fler bostäder som behövs, utan ett underhåll och en skötsel värda namnet, upprustning, och ett förnyat centrum eftersom inget alls har gjorts sen branden för flera år sedan.
Det behövs förskolor, skolor, samlingslokaler för våra ungdomar, de äldre och för föreningarna, sportmöjligheter för alla inomhus och utomhus.

Det behövs en rulltrappa med hiss vid sidan om ner till Råsundavägen och bussarna och pendeltågsstationen så att ALLA kan ta sig upp och ner på rimligt sätt – inte minst barnfamiljer med barnvagnar, äldre, och personer med funktionsnedsättningar. De har idag, och sen alldeles för länge, det orättvist svårt att ta sig upp och ner till Hagalund.

Vad tycker du skulle behövas? Vad är mest angeläget att göra? Vad behövs inte?

Vår bostadsrättsförening deltar i det oberoende Nätverket för Hagalunds framtid som bildades för mer än ett år sedan. Nätverket för en dialog med Solna stads företrädare, och har bland annat fört fram de synpunkter som anges ovan. Nätverket består av de andra bostadsrättföreningarna i Hagalund, hyresgästföreträdare, och andra föreningar i stadsdelen, inklusive Gamla Hagalunds Vänner och Föreningen ett Levande Hagalund.

Nu planerar Solna stad ha en dialogkväll om Hagalund med boende i stadsdelen. Man planerar att ha det i så kallade fokusgrupper, med ett begränsat antal deltagare från de olika delarna av Hagalund.
Vår bostadsrättsförening har genom Nätverkets kontakter med Solna stad möjlighet att delta med sju personer. Det är viktigt att vi får fram bra synpunkter!

Är du intresserad av att vara med i dialogkvällen? Man deltar i sin personliga kapacitet, det vill säga att du säger vad du själv anser och tycker om vad som behövs i Hagalund. Och vad som inte behövs.

Vi vet ännu inte exakt när dialogkvällen blir av, men det ska bli under tidig höst, är det tänkt. Du som är intresserad att delta, anmäl ditt intresse till e-postadressen nedan (som går till styrelsens företrädare i Nätverket för Hagalunds framtid):

michaelfruhling@hotmail.com

Skicka ditt mejl snarast med ditt namn, lägenhetsnummer, och ditt telefonnummer, gärna mobilnummer, om du har det.


Skrevs 2022-11-17 kl 03:56 av Jyrki Sahamies.