Google översättning:

Det finns vissa problem med vattenstammarna, det vill säga varm och kallvatten, där det har uppstått vattenskador efter läckage.Avloppsstammarna är av plast och behöver inte bytas och berörs inte av detta.
Eftersom problemet bedöms för närvarande inte vara akut så avvaktar styrelsen med åtgärder då vi inte vill driva flera stora projekt samtidigt.De lösningar som det eventuellt skulle innebära planeras att inte innebära att badrummen behöver rivas, utan snarare att mindre ingrepp görs.
Utredningen av olika tänkbara alternativ är tills vidare vilande och kommer att återupptas vid en senare tidpunkt.


Skrevs 2019-09-03 kl 09:36 av Jyrki Sahamies.