Google översättning:

Nu har en väggfast och fällbar stol installerats i varje entré, enligt föreningsstämmans beslut, för att bl.a. underlätta på- och avtagning av broddar vintertid.


Skrevs 2022-12-05 kl 00:23 av Pirjo Suur-Askola.