Google översättning:

Styrelsen har i några tidigare hissblad (13 juli 2020 och 1 februari 2021) informerat om att ett projekt gällande utbyte av tappvattenrören i våra hus har påbörjats. Detta för att komma till rätta med de kostsamma läckage och andra problem (som t.ex. att material från reliningen ibland släpper i ledningarna) som våra kall- och varmvattenrör till lägenheterna uppvisar. Tekniska utredningar och andra förberedelser har nu kommit så långt att det inom kort är dags för en samlad och förklarande skriftlig information (i brevlådan och på hemsidan) till alla medlemmar och boende om projektet. Särskilda informationsmöten m.m. kommer också att hållas under hösten, liksom en extrastämma gällande projektet.  


Skrevs 2021-08-30 kl 14:39 av Jyrki Sahamies.