Google översättning:

ComHem kommer att påbörja uppgraderingen av tv-systemet

14 september 2020. ComHem kommer att uppdatera ett trapphus

i taget, enligt tidtabellen nedan. Beräknat vara klart 5 oktober 2020.

Uppgradering i lägenheten innebär byte av befintliga tv uttag till nya.

Uppgraderingen kommer utföras av 4 tekniker totalt som kan

identifiera sig med ID06-kort. Normalt 1 tekniker per lägenhet

ev. kan det vara 2 om det behövs assisteras.

Alla tekniker har fått ta del av och följer gällande policy kring

Covid-19, bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att uppgraderingen skall lyckas och att de boende skall kunna

nyttja systemet fullt ut behöver ComHem kunna komma in i alla

lägenheter, så lämna nyckeln i tuben eller hos förvaltaren.

Då det kommer vara lägenheter vi inte kommer in i under den

planerade uppgraderingen utan kräver extra besök, därav planeras

starten av nya systemet till den 2 november 2020. Kostnaden för

återbesök i de lägenheter som ComHem inte kan besöka under

planerade uppgraderingen, kommer debiteras den boende.

Adress                                        Våning             Datum                     Tid

Hagalundsgatan 40                  7-13                  2020-09-14                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 40                  BV-6                 2020-09-15                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 42                  7-13                  2020-09-16                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 42                  BV-6                 2020-09-17                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 44                  7-13                  2020-09-18                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 44                  BV-6                 2020-09-21                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 46                  7-13                 2020-09-22                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 46                  BV-6                 2020-09-23                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 30                  7-13                  2020-09-24                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 30                  BV-6                 2020-09-25                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 32                  7-13                  2020-09-28                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 32                  BV-6                 2020-09-29                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 34                  7-13                  2020-09-30                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 34                  BV-6                 2020-10-01                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 36                  7-13                  2020-10-02                    7:30-16:30

Hagalundsgatan 36                  BV-6                 2020-10-05                    7:30-16:30


Skrevs 2020-09-07 kl 18:25 av Jyrki Sahamies.