Google översättning:

Uppfräschningen av innergården kommer påbörjas i mitten av maj. De 6 stora lådorna med växtlighet som ligger närmast entréerna 32-36 och 42-46 kommer tas bort.

Innebär att cykelställen som är fästa i dessa kommer flyttas och alla som har cyklar här ombeds flytta dessa.

Lådorna kommer ersättas med delvis stenbelagd yta och delvis av gräs. Vi kommer installera pergolan var man kan sitta samt ytor för grillar. Skiss och inspirationsbilder kan ses nedan.

Befintlig och värdefull växtlighet utreds om den går att flytta till annan plats.


Skrevs 2019-04-25 kl 20:33 av Jyrki Sahamies.