Google översättning:

Styrelsen har beslutat att uppdatera Ordningsreglerna från och med den 15 februari 2018. Tillägget gäller Nedskräpning.

Nedskräpning

Föreningens fastigheter och markområden ska hållas fria all sorts avfall. All nedskräpning beivras men en avgift som motsvarar självkostnadspris för skräpbortforslingen, dock lägst från 1000 kr.

Den uppdaterade ordningsreglerna kan laddas ned från hemsidan, de finns under Om föreningen – Ordningsregler


Skrevs 2018-02-15 kl 21:58 av Jyrki Sahamies.