Google översättning:

Styrelsen har den 15 juni 2023 beslutat om några ändringar och preciseringar i föreningens Ordningsregler under punkterna om ombyggnads- och renoveringsarbeten samt grillning. Ta dig gärna tid att friska upp dina kunskaper om vad som gäller inom föreningen på olika områden genom att läsa Ordningsreglerna i deras helhet under fliken ”Om föreningen” eller här.


Skrevs 2023-06-28 kl 03:53 av Pirjo Suur-Askola.