Google översättning:

Reglerna för andrahandsuthyrning finns sedan länge på föreningens hemsida, under fliken För boende/andrahandsuthyrning. Styrelsen måste ge sitt tillstånd för eventuell andrahandsuthyrning. Ansökningsblanketten finns också på hemsidan, och måste fyllas i noggrant samt i god tid (minst 6 veckor innan) sändas till: service.stockholm@hsb.se

HSB kontrollerar den ifyllda blanketten, registrerar ärendet och sänder det vidare till styrelsen, som fattar beslut om tillstånd eller inte. Den sökande meddelas styrelsens beslut från HSB-service. Andrahandsuthyrning utan styrelsens tillstånd på förhand är olovlig och utgör grund för förverkande av bostadsrätten. Kom därför ihåg  att vara ute i god tid om du har anledning att vilja hyra ut i andra hand under en tid. Tillstånd kan som längst ges för max 12 månader.


Skrevs 2020-11-19 kl 21:25 av Jyrki Sahamies.