Google översättning:

Till boende port 42 och 44 med balkong mot Olle Olssonhuset!

Arbetet med renovering av balkongerna inleds den 8 augusti, vecka 32. Dessförinnan kommer nu arbetsställningen att resas, men balkongen kan användas till och med vecka 31.

Det är mycket viktigt att när balkongarbetet påbörjas så ska balkongen vara utrymd så att inget hinder finns för arbetets genomförande.

Brf Blåkulla
Göran Lööw


Skrevs 2022-11-17 kl 03:57 av Jyrki Sahamies.