Google översättning:

den extra föreningsstämman torsdag 7 oktober 2021 kl 19:00

Plats: Restaurang Industrivägen 1 (f.d. Haga Torn), Industrivägen 1

Kom i tid, så att det inte blir köer vid avprickningen i entrén!

Portarna öppnas kl 18:35. Stämman börjar kl 19:00.

Medtag legitimation/ID-kort för att underlätta avprickningen.

Kallelsen med dagordningen är anslagen sedan den 27/9 2021 i alla hissar och på alla anslagstavlor i entréerna samt på hemsidan.

Ta gärna med det utförliga tryckta informationsmaterialet om utbytet av tappvattenledningarna i fastigheterna från styrelsen, som du fick direkt i din brevlåda den 10 september!

Såväl kallelsen med dagordning som informationsmaterialet finns förstås också på hemsidan:  www.blakulla.net

Även om corona-pandemin är i avtagande, så hjälps vi åt vid stämman att hålla avstånd. Kom inte till stämman om du har symtom eller känner dig sjuk! (Du kan ge en fullmakt till annan medlem i så fall).

Välkomna!


Skrevs 2021-10-05 kl 08:09 av Jyrki Sahamies.