Google översättning:

Föreningen har en hyreslägenhet för högskolestuderande på heltid högst upp i port 36 som blir ledig från den 1 september 2021. Lägenheten är på två rum och kök (48 kvm) och hyran är 5 807 kronor per månad. Särskilda villkor gäller för att under studietiden få hyra lägenheten:

  1. Lägenheten ska i första hand hyras ut till högskolestuderande eller motsvarande som aktivt bedriver studier på heltid och är närstående till medlem i brf Blåkulla. Med närstående avses barn, barnbarn eller syskon.
  2. I andra hand kan lägenheten hyras ut till heltidsstuderande på högskolenivå/motsvarande som utan att vara närstående till medlem i brf Blåkulla redan är boende i en lägenhet i brf Blåkulla.

Den som är intresserad måste höra av sig per e-post till föreningens förvaltare Lars Carlsson (lars.carlsson@hsb.se) senast den 1 juli 2021. Registreringsintyg från högskolan för läsåret 2021/2022 ska bifogas intresseanmälan.


Skrevs 2021-05-31 kl 09:42 av Jyrki Sahamies.