Google översättning:

Studentlägenheten i port 36 är ledig för uthyrning omgående.

Den är 49 kvm stor och hyran är 5126:-/månad.

Styrelsens beslut om kriterier för uthyrningen av studentlägenheten i 36:an:

Lägenheten ska i första hand hyras ut till högskolestuderande/motsvarande som aktivt bedriver studier på heltid och är närstående till

medlem i brf Blåkulla. Med närstående avses barn, barnbarn eller syskon.

I andra hand kan lägenheten hyras ut till heltidsstuderande på högskolenivå/motsvarande som utan att vara närstående till medlem i

brf Blåkulla redan är boende i en lägenhet i brf Blåkulla.

 

Ansökningen inkl. studieintyg kan lämnas in på expeditionen, senast 8 april 2018


Skrevs 2018-03-21 kl 08:53 av Jyrki Sahamies.