Google översättning:

Störningar från Repslagarvägen

Många upplever störande ljud från en festlokal på Repslagarvägen 7. Styrelsen uppmanar er som påverkas negativt att göra en anmälan om olägenhet i bostad till Solna Stad.

Ansvarig handläggare: Ylva Eriksson, 08-746 3525 / ylva.eriksson@solna.se

Information om anmälan: https://www.solna.se/sv/boende-miljo/inomhusmiljo/buller/buller-i-bostad/

Ladda ned blanketten för anmälan: https://www.solna.se/Global/Blanketter/Ol%C3%A4genhet%20i%20bostad/Anm%C3%A4lan%20om%20ol%C3%A4genhet%20i%20bostad.doc


Skrevs 2017-02-19 kl 16:05 av Jyrki Sahamies.